Astrologova neděle 24.9.2023 – Chironské úkoly

Druhý den pokračuje podzim. Jaký bude? Stačí se podívat na tranzity vstupu Slunce do Vah. Dá se ale říci, že žádná velká síla zatím neblokuje vahovské Slunce. Máme tedy prostor otevřený k vlastní tvorbě a rozvíjení svých představ (to druhé raději s mírou).

Tak jak Slunce vstoupilo do znamení, kterým probíhá i osa lunárních uzlů, můžeme se dočkat zatmění. Ta letošní budou především o naší schopnosti samostatně existovat a řídit si svůj život. O tom, jak žijeme to své a nikoli podle představ a potřeb těch lidí okolo. Dá se tak říci, že v důsledku mohou beransko-vahovská zatmění přispět k rozpadu, ale samozřejmě také i kultivaci vztahů, partnerství, smluv, dohod, ale také i představ. Z tohoto pohledu budou klíčová data 29.10. (Měsíc) a 14.10. (Slunce) a 7. a 21. stupeň Vah (případně Berana).

A co dnešní den? Nemastný neslaný. Bude mu dominovat opozice Mars – Chiron a trigon Venuše – Chiron. Z toho může vzniknout nesourodost. Na jednu stranu můžeme být citlivější, vnímavější k agresi, napadání a porušování nepsaných pravidel. Můžeme té ale hledat cesty k smíření, spojení sil, hledání smysluplných cest a východisek. Často můžeme být konfrontováni s žádostí o nápravu.

Na druhou stranu je tu šance porozumět dobře potřebám jiných lidí, ujmout se a podpořit, definovat problémy a chyby. Hledat východiska z krizí, zapojovat se a aktivně pracovat na uzdravení sebe i lidí okolo.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...