Astrologova sváteční středa 28.10.2020 – Venuše vstupuje do Vah

Ve sváteční den vstoupí Venuše do znamení Vah. Vládne v něm a tak se dá čekat, že se bude i více prosazovat. Jaké jsou její úkoly? Přinášet světu harmonii, tedy vyrovnání, smíření, ale také i radost nad společnou prací a naplnění ze společného tvoření. Nástroji jsou spolupráce, hledání rovnováhy a vyváženosti, posilování vztahů a budování důvěry. Ta je závislá na sebeocenění, které sobě umíme dát.

Co se tedy bude dít? Vahovská Venuše očekává spolupráci, podporu, otevřenou diskusi, společné hledání řešení. Je vstřícná až v některých případech submisivní, dovede totiž potlačit individuální pohled ve prospěch skupiny nebo vztahu.

Tak jako beranský archetyp je prosazování, vahovský je udržování. Venuši tedy půjde především o stabilitu, udržování, zachovávání statutu quo. Bude tlumit výkyvy a omlouvat výjimky a excesy. Dařit se bude tedy všude tam, kde se buduje důvěra, posilují vztahy, hledají řešení. Nutno podotknout, že Venuše bude mít zdatné soupeře v planetách v Kozorohu, v Saturnu, Plutu a Jupiteru. Bude se tedy často popouzet, bude nenaladěna, nepřístupna a jednostranně argumentující. Zejména ve druhé polovině svého funkčního období mezi 20. a 30. stupněm Vah (14-21/11). 21. listopadu pak přejde do Štíra.

Jaký ale bude dnešek? Na jedné straně se budeme až křečovitě snažit s vahovskou Venuší o klid a zachování určité úrovně pohody. Se zaťatými zuby se budeme tvářit jako že se nic neděje. Budeme vstřícní i když nás uvnitř bude něco hníst a trápit. Budeme se snažit zachovávat pravidla a dekórum přestože nás bude leccos trápit.

Trápit nás bude třeba stejně jako včera opozice Merkur – Lilit. Slova, věty, myšlenky. Tak jak se Merkur na nějaký čas již brzo vrátí do Vah, krouží v našem okolí nedořešené, nesrovnané a v některých případech i nevyřčené pocity. Nesmířeni v sobě a nesrovnáni se svědomím a vědomím hledáme cesty, jak vše napravit. Napovrch stačí omluva, ale tušíme, že bude potřeba i hlubší vysvětlení. Hodně se toho děje a dělo, aniž by přišlo vysvětlení. Dochází trpělivost, ale i čas na nějaké rozumné řešení, jež neponechá hlubokou stopu.
A pomalu se blíží konjunkce Jupiteru s Plutem (11/11) a tak tušíme, že leccos se vbrzku významně změní. Nebudou stačit jen kosmetické úpravy a vidíme, že mír, který navenek dodržujeme, se stává pro nás ohrožujícím. Ladíme se tedy v dobrém na změny a připravujeme se v tom druhém na transformaci.

Přejme si pěkný a slunečný sváteční den. A přejme si také, abychom pochopili, co je potřeba udělat v tom, abychom se ve svých příbězích v následujících 14 dnech posunuli tam, kde si přejeme být.

You may also like...