Astrologovo sváteční úterý 6.7.2021 – Promysleme si to

Dominujícím aspektem je kvadratura Merkuru v Blížencích s Neptunem v Rybách. Tento kvadrát je tu v krátké době potřetí za sebou. Jedná se tedy o záležitosti staré měsíc a týkající se představ o světě v konfrontaci s tím, jakým svět opravdu je.

Dneska tak nemusí všechno fungovat jak bývá obvyklé. Jsme vystavováni vyšší koncentraci nahodilostí. Nesnažme se udělat nebo domluvit záležitosti přesně, mohli bychom být zklamáni. Na jedné straně se tu některé představy bortí, na straně druhé v řadě případů vidíme dosud netušené souvislosti a zažíváme zajímavé poznání. Stačí jen rozostřit vnímání.

Luna je dneska v Blížencích. Druhou linií jsou tedy kontakty, hledání spojení, komunikace, lidé kolem nás. Zajímáme se o jiné alternativy a tím nacházíme nová řešení. Rozhodně netrváme na jediném řešení.
Slunce je uprostřed znamení Raka a přechází na astrální tělo. Přichází čas fantazie, přemýšlení o sobě, o svých činech a jejich důvodech i důsledcích. Nejsme ta dobří v praktických činnostech a leccos může tak unikat.

Obecně by se dalo napsat to, že dnešek je tu pro odpočinek, uvolnění se od běžných starostí, kt. nás obvykle svírají. Dostáváme čas pro to, abychom se věnovali sobě, svým myšlenkám a vizím. Znovu si můžeme ujasnit a ujistit se tam uvnitř v tom, kdo jsme a jaké jsou naše další plány s vlastním životem.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...