Astrologův čtvrtek 14.10.2021 – Možnosti řešení

Dnes bude osud hodně zvědavý na to, co dovedeme vykouzlit ze situací, do kt. jsme se dostali. Zdá se, že nové informace už nedorazí a tak nezbývá než konat.
Luna se ve Vodnáři schází se Saturnem a ožívá celý systém: trigon na Lilit a lunární uzel v Blížencích, trigon na Merkur ve Vahách. A do toho se Venuše ve Střelci postupně nasouvá do opozice s Lilit v Blížencích.

Pro sebe bych toto sestavení nazval Potřeba si udělat jasno. A skutečně, měli bychom umět vnést jasno do řady svých věcí, témat, vztahů a procesů. Těch důležitých a zásadních, jsou-li aktuální (a ony se budou snažit, aby aktuální byly), i těch menších, dílčích, které jen doplňují ty velké.

Přesná opozice Venuše s Lilith teprve přijde koncem týdne a tak události nebudou tak silné a ostré. Nicméně Saturn s Lunou budou chtít, abychom jednali ve svých nejlepších zájmech a povznesli se nad detaily. Retrográdní merkur bude nabádat k tomu, abychom vše prošli důkladně a probrali do mrtě. Retrogradita právě svědčí Merkuru na poli analýzy a hledání řešení. A trigon Lilith s Lunou a Saturnem nám dává ve vší pokoře a střídmosti schopnost se podívat do zrcadla.
Je tu tedy den, v němž prostřednictvím vzdušných trigonů a za přispění ohnivé Venuše můžeme pro sebe udělat velký kus práce. Důležité je neobcházet nic okolo a jednat čestně, to se bude Venuši velmi líbit. A nám nakonec taky.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...