Astrologův čtvrtek 20.1.2022 – Slunce vstupuje do Vodnáře: Vodnářská sezóna

Čas, kdy je Slunce ve Vodnáři, je trochu bláznivý a každopádně jiný než zbytek roku. V čase Vodnáře si jdeme svoji cestou víc než kdy jindy a neohlížíme se tolik na pravidla. Dopravní, společenská, sociální. Je to v pořádku, potřebujeme vyzkoušet, co vydrží vazby, propojení, smlouvy a vztahy. Vodnářská sezóna je čas pro naši individuaci. V místech, kde pravděpodobně zodiak vznikl, začíná jaro a otevírají se nové cesty.

My tady na severu se dostáváme do výraznějších osobnostních rozporů. Jít sami nebo s pravidly, ptáme se sami sebe. A tak po celou vodnářskou sezónu budeme zkoušet především ty kolem nás našimi velmi specifickými pohledy na svět i přístupy k životu. Život samozřejmě není o bláznění a spontánním překračování hranic, to si dovolujeme každoročně o pravidelných karnevalech, plesech a masopustech. Vědomé fungování (tedy pokud víme, co děláme a dovedeme myslet na následující kroky, ne jen na přítomnost) je právě o tom, že si sami pružně a odpovědně nastavujeme meze, limity a cíle.

Letos vstupuje Slunce do znamení Vodnáře 20. ledna a setká se tam se Saturnem, jednou se kolem něj mihne i Merkur (konjunkce 23.1.), vrcholem vodnářské sezny bude nov (konjunkce Slunce a Luny i Saturnu na 13. stupni).

Dalšími dvěma aspekty, které ovliňují dnešek, jsou uranská otočka (Uran se otáčí na 7 měsíců do dopředného pohybu a bude nám přinášet mnoho zážitků, nových témat ke zpracování, ve kterých bude úkolem projevit odvahu a dovolit si to, na co máme nárok) a přesun lunárních uzlů z Blíženců a Střelce do Býka a Štíra. Tyto dva aspekty nás znejisťují a tak podle své povahy volíme v těchto dnech radikální kroky a zásadní postoje, o kterých se domníváme, změny vše vyřeší. Nikoli, tyto záležitosti pouze odhalují jádro problému a jeho podstatu, nejsou udržitelným řešením. Je potřeba se ptát, o co tu skutečně jde a po čem opravdu toužíme. Druhým rysem je rozkolísanost, kdy střídavě přijímáme a odmítáme. Tady se nabízí probrat téma do hloubky se zainteresovanými a společně hledat zásadní kroky jak dál.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...