Astrologův pátek 13.10.2023 – Buď a nebo

Na nebi najdeme trojúhelník složený z opozice Lilith – Saturn a v příznivých aspektech na oba konce opozice Mars ve Štíru. Zdá se tak, že věci se posunou samy, stačí jen připustit některé z řešení, jež se nabízejí. Aspekty ukazují na možnost, že se rozběhnou nové plány tam, kde se povede zvládnout problémy.

Mars ve Štíru samozřejmě není žádný beránek a ukazuje se, že to nové, začínající vznikne tak trochu živelně, bez přesného začátku, bez svolení, bez přitakání a možná nový řád, plány a systémy vznikají v prvních momentech bez našeho povšimnutí.

Vedou se všelijaké řeči, často se hovoří o možnostech, o tom, co by se mělo dělat. Tentokrát to nejsou prázdná slova a ani plácnutí do vody. Vypadá to, že se podle nich často i zachováme. Doba je dost dramatická a procesy vyhraněné.

Ještě jednou se vrátím k opozici Saturn – Lilith. Ta je ve skutečnosti, základnou, podhoubím a motivacemi pro to, aby se něco dělo. Ukazuje na nespokojenost, na hlubokou frustraci, která si hledá cesty k tomu, aby změnila dosavadní pravidla. Mluví se tu ale i o pravidlech, která jsou esenciálně potřebná k tomu, aby věci mohly fungovat. Nehledejme pod tím bůhvíco. Bavíme se o mezilidských vztazích, o procesech mezi dětmi a rodiči, o vztazích mezi klienty a poskytovateli služeb, mezi podnikateli navzájem. Atd.

V sobotu po sedmé hodině navečer čeká novoluní na 22. stupni Vah a také zatmění. Netýká se středu Evropy a tak se našeho kolektivu dotkne nepřímo. Osloví ale výrazně ty, co mají některou z planet na 21. – 23. stupni Vah. Podívejte se do svých horoskopů. Zatmění Měsíce v takových případech může přinést zvraty, podněty ke změně. Jsme ve Vahách a tak půjde o vztahová témata a pravidla.

Zatím se ale jen chystáme a s Lunou ve Vahách si všímejme vnější harmonie a toho, jak je uspořádaný náš svět.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...