Astrologův pátek 25.11.2022 – Víra v sebe

Luna ve Střelci v opozici s Marsem v Blížencích a v kvadratuře s Neptunem a Jupiterem. Tak jako se střídá příliv a odliv, střídají se i vlny nadšení a rozpaků. Aktuálně jsme se vyčerpali. Nabrali jsme množství pozitivních jevů a nasyceni se zastavili. Dnes bychom potřebovali opět další dávku, ale kde ji narychlo splašit? Navíc se ukazuje, že při pátku je před námi několik nepříjemně složitých nebo složitě nepříjemných úkolů, bez kterých se nehneme dál.

Hledejme tedy energii ve víře. Ve víře, že nám naše věci půjdou, ve víře, že se už brzo budeme zabývat něčím zajímavým, ve víře v příznivou změnu, kterou si přece zasloužíme tím, že děláme dobré, spravedlivé a prospěšné věci.

Osud nám bude servírovat dnes všelijaká selhání (spíše tedy pocity, že jsme selhali, ale to ne vždy dovedeme rozlišit). Můžeme se cítit odděleni a izolováni. To vše se děje dost často proto, abychom si uvědomili, jaký je náš potenciál. Abychom si obnovili pozitivní vztahy se sebou samými a uvědomili si, jaká v nás dříme síla. A také nejspíš zjistíme, že nikdo není daleko a že ti pro nás důležití lidé umějí být překvapivě blízko.

Merkur s Venuší stále běží spolu konjunkcí ve Střelci, dnes se dopracovali zhruba na 12. stupeň. Ukazují na cestu, jež nyní dává smysl. Smysl je v setkávání, v informování (se), ve sdílení zážitků, v rozdmýchávání malých ohníčků v očích. Tak jako radost nyní rychle střídá smutek a cesta vzhůru cesty dolů, uvědomme si, že jsme to my, kdo by měl své emoce dostat pod kontrolu. Kdy jindy než nyní ve Střelecké sezóně.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...