Astrologův pátek 25.3.2022 – Hledání stability

Luna v Kozorohu podporuje v nás systematičnost a praktičnost. Chceme i potřebujeme se zajistit pro budoucnost. Vybíráme si dlouhodobá a nadčasová řešení. Ale také neumíme a nechceme improvizovat a jsme lehce konzervativně nafrnění.

Lunární čtvrtka, kvadratura Luny v Kozorohu se Sluncem v Beranu není fajn. Brzdí už rozběhnuté věci, nutí nás ke zpomalení, opatrnosti a chce, abychom si uvědomili, v jakých se nacházíme situacích a podle toho (z)volili patřičně postupy.

Zjišťujeme, že původní plány musíme do základů překopat. Takto bychom ničeho nedosáhli. Emočně se můžeme pohybovat jak na houpače nahoru a dolů. Lze lehko nabýt dojmu, že neplatí nejen dohody, ale i představy. Můžeme bylt i snadněji smutní a citové nepřístupní. Aspekt nám totiž ukazuje náš svět takový, jaký je. Má to na druhou stranu výhodu v tom, že jasněji vidíme, co je potřeba dělat. Odvážíme-li se toho. Kvadratura ubírá i síly, kt. se doporučuje šetřit. Pokud ale konáme seriózně, spravedlivě a samostatně v souladu s podporou lidí kolem nás, můžeme mnoho získat.

Abychom končili pozitivně, podívejme se na sextil Merkuru v Rybách s Plutem v Kozorohu. Tedy se nabízí mnoho způsobů, jak vyřešit to, co nás trápí. Dá se mluvit, lze volit vhodná slova, můžeme si vzpomenout na to, co v příslušných situacích obvykle funguje, umíme se i přizpůsobit a najít v sobě benevolentní nadčasový otevřenost. Když už jsme u nadčasovosti, tak si připomeňme, že čas nám vrátí do cesty různé události z minula a vrhne k dormešení to, co nebylo dokončeno. Rovněž tak dostáváme příležitost k napravení chyb a přešlapů z minula. Je tu tedy den, v němž lze mnohému porozumět a nestabilní zase stabilizovat.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...