Barrandovský most má za sebou úspěšné dva měsíce oprav

PORR a.s. už dva měsíce pracuje na celkové rekonstrukci Barrandovského mostu, jedné z nejsledovanějších staveb v České republice. Dělníci už dokončili bourací práce a začali s betonováním. K tomu nově používají speciální beton, který vydrží nadměrné zatížení, se kterým se nejvytíženější most v Česku potýká. „Barranďáku“ tím ještě více prodlouží životnost.

Dlouho očekávaná kompletní rekonstrukce nejvytíženější dopravní tepny v České republice – Barrandovského mostu začala 16. května. V příštích několika letech ho budou opravovat pracovníci z Oblasti mostních staveb v PORR a.s. Hned od prvního dne probíhaly práce naplno a v uplynulých týdnech se tak podařilo vyfrézovat vozovky, zbourat nájezdovou rampu z ulice Strakonická nebo odstranit mostní římsy.

Práce prozatím probíhají tak, jak mají, ale jako u každé náročné rekonstrukce čekalo na stavaře několik výrazných změn. Například při frézování vozovky museli dělníci odfrézovat místy až 30 centimetrů asfaltu namísto plánovaných třinácti centimetrů. „Bylo proto nutné navrhnout upravenou niveletu mostovky a skladbu jejího vyrovnání ultra vysokohodnotným betonem. Všechny navazující práce, zejména na vybavení mostu, bylo nutné projektovat znovu,“ vysvětluje Martin Ředina, ředitel Oblasti mostních staveb ve společnosti PORR.

Dále pracovníci při provrtávání pilířových příčníků nosné konstrukce, nutné pro vedení nových předpínacích kabelů, zjistili, že smyková nosná výztuž je uložena částečně v jiné poloze oproti zadávacímu projektu. Museli tak operativně upravovat plán vrtání a postupovat velmi opatrně.

Beton, který vydrží staletí

V tuto chvíli dochází na mostě k výměně mostních ložisek a zároveň probíhá betonáž deviátorů v komoře nosné konstrukce a provrtávání příčníků pro vedení nových předpínacích kabelů. „Novinkou je použití ultra vysokohodnotného betonu s rozptýlenou výztuží, který ukládáme ve vyrovnávací vrstvě mostovky. Používáme ho, aby se ještě více prodloužila životnost mostu – trvanlivost tohoto speciálního betonu je více než 200 let. Je extrémně pevný a je tak ideální pro velmi zatížené konstrukce, což Barrandovský most bezpochyby je,“ přibližuje speciální materiál Martin Ředina.

Vysokohodnotný beton byl vyvinutý v 90. letech 20. století s cílem vytvořit materiál, který se vyznačuje vysokou pevností a trvanlivostí. Na Barrandovském mostě PORR používá jeho upravenou variantu (UHPFRC neboli Ultra High-Performance Fibre Reinforced Concrete), která obsahuje speciální vlákna přispívající k větší tahové pevnosti.

V blízké době most tedy čeká vyrovnávka mostovky zmíněným vysokohodnotným betonem, na něj bude položená izolace, aby se zabránilo zatékání do mostu, a poté i asfaltová vozovka. Mostu pak pracovníci PORRu vrátí jeho vybavení, tzn. římsy, svodidla, vozovky, odvodnění, zábradlí atd.

Práce na Strakonické rampě v plném proudu

Nedílnou součástí rekonstrukce jsou i práce na Strakonické rampě. Zde už proběhla betonáž nových hlav pilířů, osazení nových ložisek, betonáž plentovací zdi či montáž podpěrné konstrukce a bednění mostovky. I tady jsou tedy práce v plném proudu a probíhají dle harmonogramu. V následujících dnech rampu čeká betonáž nosné konstrukce; po ní proběhne realizace říms a mostního vybavení, tzn. podobně jako u hlavního mostu proběhne položení izolace, odvodnění, konstrukce vozovky, osazení svodidel a zábradlí.

Foto: © PORR

You may also like...