BILLA získala osvědčení o zlepšení životního prostředí

Obchodní řetězec BILLA pokračuje v naplňování dlouhodobého cíle chránit životní prostředí, k němuž se zavázal ve svém Plánu B, a v minulém roce přispěl k zajištění zpětného odběru celkem 4 738 kilogramů vysloužilých elektrozařízení. Vyplývá to z výpočtu společnosti ELEKTROWIN a.s., s níž BILLA spolupracuje a která sběr elektroodpadu zastřešuje. Z materiálů získaných ze zpracovaných elektrospotřebičů se podařilo vrátit do oběhu více než 90 %. BILLA díky tomuto šetrnému kroku vůči přírodě získala také osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí.

Řetězec BILLA napomáhá k ekologickému zpracování a recyklaci surovin získaných demontáží vybraných elektrozařízení již od roku 2012. „Lidé častěji recyklují velké přístroje, které nelze jednoduše vyhodit do kontejneru. Menší elektrozařízení, jako jsou zářivky, monitory, fény, přehrávače, mobily nebo hračky, však často končí společně s ostatním směsným odpadem z domácností na skládkách, což je vůči okolnímu prostředí nešetrné. Na uchování přírody pro budoucí generace nám záleží. Místo toho, aby nefunkční elektrická zařízení skončila vyhozená na skládkách, se tak postaráme o to, aby se dostala ke správné recyklaci,“ říká Dana Bratánková, manažerka korporátní komunikace a tisková mluvčí BILLA.

Oproti papíru nebo plastu představují elektrozařízení nebezpečný odpad nejen pro životní prostředí, ale i pro lidi. Mohou obsahovat zdraví nebezpečné látky, chemikálie nebo žíraviny. Často však také ukrývají velké množství cenných kovů, které lze jejich recyklací získat a dále využít. Zajištěním zpětného odběru 4 738,15 kg elektrozařízení přispěla BILLA k recyklaci:

  • 2 727,79 kg železa, tedy množství potřebného pro výrobu 112 kusů praček,
  • 96,12 kg mědi, tedy množství potřebného pro ražbu 17 088 1€ mincí,
  • 116,65 kg hliníku, množství, které by posloužilo k výrobě 7 777 plechovek o objemu 0,33 l.

Elektrozařízení na rozdíl od jiných tříděných odpadů, jako jsou papír, plast nebo plechovky, často obsahují větší množství materiálů náročných na rozklad a recyklaci. Jejich spotřeba a s ní i vyrobené množství se neustále zvyšují, což vede k nadměrné tvorbě odpadu. Pouhá část z tohoto množství se posléze dostane k recyklaci a dalšímu zpracování. Tím lze přitom nejenom získat druhotné suroviny, ale také snížit produkci skleníkových plynů, omezit těžbu ropy a snížit spotřebu elektrické energie. „Pro uchování zdravého životního prostředí, k němuž jsme se zavázali v našem Plánu B, je správné nakládání s vysloužilými elektrozařízeními zcela zásadní. Rádi bychom proto vybídli všechny naše zákazníky, aby společně s námi ulevili přírodě a svá elektrická zařízení správně recyklovali. Využít k tomu mohou sběrná místa na každé naší prodejně, kde mohou odevzdávat například knoflíkové, RC i běžné tužkové baterie, stejně tak jako baterie z notebooku, telefonu či powerbanky,“ doplňuje Dana Bratánková ze společnosti BILLA ČR. 

O Plánu B

Rostoucí emise, úbytek biodiverzity a stále větší množství odpadu se pomalu, ale jistě stávají realitou naší planety. Právě proto BILLA věří, že je nezbytné podnikat kroky, které zajistí naši udržitelnou budoucnost. BILLA tuto odpovědnost přijímá a v rámci Plánu B dělá maximum pro to, aby si nás příroda zase oblíbila. V rámci těchto kroků společnost BILLA nabízí čím dál více produktů s udržitelným původem, snižuje uhlíkovou stopu, zachází šetrně s přírodními zdroji, chrání přirozenou biodiverzitu a dlouhodobě usiluje o efektivní využití druhotných surovin.

You may also like...