Bissona Praga vyplula na slavnosti Ragata Storica

Bissona Praga reprezentující hlavní město Prahu vyplula poprvé v historii na benátské slavnosti Regata Storica. Spolu s dalšími deseti původními bissonami se tak zúčastnila největší tradiční benátské slavnosti. Bissona Praga, neboli bissona Nepomuceno, představuje největší řezbářské dílo, které nevzniklo v posledních 60 letech. Světový unikát propojuje benátské lodní a české řezbářské řemeslo, které je inspirováno slavným obdobím baroka. Pražané se mohou těšit na tuto jedinečnou loď na Svatojánských slavnostech NAVALIS 2020.

Bissona Praga byla předána Zdeňkem Bergmanem, převozníkem pražským, městu Benátky přímo na slavnosti Regata Storica za přítomnosti starosty města Benátek Luigiho Brugnara, radního pro kulturu Giovanniho Giusta, patriarchy benátského Francesca Moraglia. Zdeněk Bergman byl i mezi veslařskou posádkou bissony Praga.

Pražané uvidí poprvé v životě bissonu Pragu na Svatojánských slavnostech NAVALIS. Celé dílo je organizováno Svatojánským spolkem a je hrazeno ze soukromých zdrojů převozníka pražského, Zdeňka Bergmana, a to bez jakýchkoliv dotací či příspěvků měst, států nebo Evropské unie. Svatojánský spolek v obnovené, více jak třísetleté tradici, organizuje každoročně v Praze na Vltavě Svatojánské slavnosti NAVALIS. Na Svatojánské slavnosti přijíždějí nejen benátští gondoliéři a benátské lodě typu sandolo, mascareta, caorlina, quattordessona, ale i dvě barokní lodě typu bissona – Geografia a Cavalli, které v roce 2018 opustily slané vody laguny, aby se historicky poprvé účastnily slavností mimo Benátky.

Dekorativní výzdoba bissony Praga je provedena poctivou původní barokní technologií ruční řezby. Svatý Jan Nepomucký, který na přídi symbolizuje Prahu, je nejen evropským světcem, ale jako jeden z patronů Benátek i hlavním pojítkem mezi Prahou a Benátkami. Bissona je doplněna floristickými dekoracemi a celá je vyzdobena dle inspirace původní barokní benátské ikonografie. Na přídi lodi je umístěn mimo sochy sv. Jana Nepomuckého i erb Prahy a dvě lunety s vyobrazením Malé Strany, Karlova mostu a Starého Města. Celý přední kastel bissony je lemovaný po bocích dvěma masivními volutami, které umocňují výraz celé přídě. Zadní kastel lodi symbolizuje Prahu a Českou republiku. Na zádi je umístěn erb českého lva jako symbol českých králů. Po bocích na krajích paluby lodě jsou umístěny v závoji rozety pražských ledňáčků, které symbolizují vzkříšení a českou světici Ludmilu. V celé délce poté lemují loď dřevěné drapérie s ornamentálními prvky imitujícími textilní řasení.

You may also like...