Blíží se osmý ročník akce Den hrdinů Na Výstavišti

Osmý ročník oblíbené akce Den hrdinů Na Výstavišti představí v rámci celodenního bohatého programu složky integrovaného záchranného systému, a to v sobotu 23.9. od 11.00 do 17.00 hodin. Nadcházející ročník přinese také symbolickou oslavu 30 let samostatné České republiky a s tím související výročí záchranných složek jako Armáda ČR. Kulaté výročí si však připomene také Hasičský záchranný sbor Hlavního města Prahy, a to úctyhodných 170 let od založení. Stejně jako předešlé roky i letos je akce rozšířena o Týden hrdinů pro školáky s tím, že letos poprvé proběhne výuka nejen dětí prvního a druhé stupně ZŠ, ale také středoškoláků, pro které IZS ve spolupráci s programovým oddělením Výstaviště Praha připravily školení s názvem Hrdina na střední.

Hlavní slovo bude mít v tomto případě školení bezpečného chování na internetu a toto téma se objeví i na samotném Dni hrdinů s cílem oslovit širokou veřejnost. Program tedy proběhne nejen klasicky na Bruselské cestě a přilehlých parkových cestách, ale také v Křižíkově pavilonu C. Další zásadní novinkou pro letošek je pak propojení s paralelně probíhající ikonickou sportovně charitativní akcí Nadace Terezy Maxové dětem – Hýbejte se s TERIBEARem aneb Prima pohyb s medvědem, který uvítá své příznivce v open-air části u griloviště v těsné blízkosti Stromovky. 

Buď i ty sám buď hrdinou

Přes 100 vozidel a další těžké techniky, XXIX. ročník memoriálu JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, výstava u příležitosti 170 let HZS, Pas malého hrdiny s šifrovací hrou na pěti stanovištích, soutěžní družstva z řad profesionálních i podnikových hasičů z celé ČR, mimo jiné speciální vůz pražské Zdravotnické záchranné služby Golem, Fénix i terénní čtyřkolka Polaris a nově také pás edukačních přednášek v Křižíkově pavilonu C, kde bude jedním z hlavních témat bezpečnost na internetu pro širokou veřejnost, kyber testy, závislosti nebo tematická přednáška ČSOB. Blok Týdne hrdinů – Hrdina na střední tak přejde pro širokou veřejnost také na Den hrdinů.

Záchranná brigáda kynologů Praha – dobrovolníci z vlastní kapsy

Záchranná brigáda kynologů Praha (ZBKP) je součástí Svazu záchranných brigád kynologů (SZBK), jedné z největších a nejstarších kynologických záchranářských organizací na světě. ZBKP je organizací registrovanou Ministerstvem vnitra ČR a je začleněna do integrovaného záchranného systému ČR.

Pro záchranářskou činnost jsou průběžně vybíráni nejlepší psi a psovodi ZBKP, kteří jsou na základě kvalifikačních požadavků zařazováni do pohotovostní jednotky. ZBKP úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR a ostatními složkami záchranného systému. Někteří členové jsou atestováni nejen pro nasazení v ČR, ale i pro zahraniční mise. Členové ZBKP jsou výhradně dobrovolníci a činnosti spojené s výcvikem (tréninky, soustředění, kurzy, zkoušky, atesty atd.) nebo nasazení při pátrání po pohřešovaných osobách provádí ve svém volném čase. Finančně náročný je také výcvik a vybavení (např. GPS navigace s GPS obojkem, komunikační prostředky kompatibilní s ostatními složkami IZS, uniformy, OOPP), výcvik (např. pronájmy trenažérů a tréninkových ploch, pohonné hmoty) a nemalou finanční položkou je péče o psa (např. kvalitní krmení, veterina). Přibližně 95 % všech nákladů spojených s touto činností si hradí psovodi (kteří jsou zároveň majiteli psů) ze svých osobních finančních prostředků.

„V rámci ukázky předvedou psovodi Záchranné brigády kynologů Praha poslušnost, překonávání překážek a základy nácviku vyhledávání osob. V průběhu ukázky budou diváci seznámeni s činností Záchranné brigády kynologů Praha. V další ukázce pak diváci uvidí spouštění psovoda se psem z plošiny požární techniky,“ doplňuje Kristýna Kiliánová, členka vedení, zmocněna zastupováním ZBKP.

BESIP

Jako již tradičně ani v letošním roce nebude chybět BESIP, hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR, který v rámci svého programu představí třeba „nultou hodinu autoškoly“, během Týdne hrdinů zajistí edukaci mladých lidí, kteří se chystají na řidičské zkoušky, studenty seznámí s podněty pro správný výběr autoškoly, s legislativními novinkami v bodovacím systému řidičů, podmínkami řízení pod dohledem mentora od 17 let, tzv. řidičák na zkoušku, a spoustou dalších praktických novinek nejen pro začínající řidiče. Návštěvníci uvidí také 13 cest – stream edukačního video pro mladé řidiče.

XXIX. Memoriál JUDr. Františka Kohouta 

Profesionální týmy z celé republiky se utkají u příležitosti Memoriálu JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. „Den hrdinů je pro pražské hasiče svátek, protože se můžeme setkat s Pražany a našimi kolegy z IZS v rámci dnes již tradiční akce a oslavit naši společnou práci pro hlavní město. Letos návštěvníkům ukážeme, jak je náročné vyproštění osob z havarovaných vozidel v rámci soutěže, která bude probíhat po celý den. Do Prahy přijedou ty nejlepší týmy hasičů z celého Česka, určitě je tedy na co se těšit,“ doplňuje Martin Kavka, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

30 let Armády ČR

Armáda ČR je nedílnou součástí záchranných a bezpečnostních složek a letos slaví 30 let od svého vzniku v rámci samostatné České republiky. Zástupci odboru komunikace Ministerstva obrany si v rámci vzdělávacího projektu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) připravili pro děti i dospělé vědomostní soutěže o hodnotné ceny, díky kterým se návštěvníci dozví důležité informace o obraně státu, krizových stavech či mezinárodních organizacích.

Malý hrdina, Hrdina provozu a Hrdina střední školy / #nePINdej

Malý hrdina – školení pro třídy prvního stupně ZŠ Praha 7 (2. a 4. třídy, cca 1000 dětí) se letos uskuteční v oblastech: prevence požárů (HZS), zásady první pomoci (ZZS), dopravní bezpečnost (MP) nebo bezpečné chování na internetu (PČR). Školení proběhne od úterý 19. 9. do pátku 22. 9., a to denně od 8.30 do 12.00 hodin v Hale 13 v Holešovické tržnici. Školení zajistí 4 složky IZS.

Hrdina provozu – pro děti druhého stupně ZŠ Praha 7 (6. a 9. třídy, cca 800 dětí) bude připraveno na točně tramvaje Výstaviště školení v souvislosti s bezpečným pohybem v běžném městském silničním provozu a příprava na autoškolu. Akce probíhá ve spolupráci s Dopravním podnikem HMP – tramvaj ZABIJAČKA (názorné ukázky délky brzdné dráhy tramvaje, možnost nastoupení do kabiny řidiče apod.), Ministerstvem dopravy odborem BESIP (kampaň 13 minut – příprava budoucích řidičů, bezpečnost v dopravě), Asociací autoškol (výběr autoškoly a zkušební testy), ZZS HMP v rámci poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě či Policií ČR, která nabídne preventivní video BEZPEČNĚ NA VODĚ Školení proběhne od středy 20. 9. do pátku 22. 9. denně 8.30 do 13.30 hodin na točně tramvají Výstaviště a v budově Bohemia.

Hrdina na střední – Pro střední školy připravilo programové oddělení Výstaviště ve spolupráci s Policií ČR, Českou bankovní asociací a 1. lékařskou fakultou UK, katedrou adiktologie program zaměřený zejména kyber bezpečnost a závislosti. Školení nabídne interaktivní kvíz v souvislosti s danou tematikou, únikovou hru na osvětu znalostí o možnosti loupeží na internetu a vybrané dopravní aktivity. Školení proběhne od čtvrtka 21.9. do pátku 22.9. v Křižíkově pavilonu C na Výstavišti, kdy bude proškoleno celkem 300 studentů středních škol Prahy 7 (cca 10 tříd).

You may also like...