Člověk a příroda – co zbylo … Fotografie Ami Vitale

Americká fotografka Ami Vitale je legendou nejen reportážní fotografie. Poté, co dvě dekády fotografovala válečné konflikty v téměř stovce zemí, se pomalu začala přiklánět k dokumentování vzájemného působení člověka a přírody. Výstava s názvem Naděje X Vyhynutí představuje pět souborů, ke kterým se autorka opakovaně vrací. Fotografie doprovází film o pandách a My Africa ve virtuálních brýlích.

Foto: Livio Zanotto  

Nejznámějším příběhem spjatým s Českou Republikou, je transport čtyř bílých nosorožců ze zoo Dvůr Králové do přírodní rezervace Ol Pejeta v Keni. Ami Vitale dokumentovala převoz a adaptaci tohoto ohroženého druhu na pokraji vymření v novém prostředí. Minulý rok zachytila poslední momenty života nosorožce Sudána, který byl poslední samec svého druhu.

„Dnes jsme svědky vymírání druhu, který přežil milióny let, vedle člověka však přežít nedokázal. Pro mnoho lidí po celém světě byl Sudán inspirací a legendou. V rezervaci ho navštívily tisíce turistů a díky tomu napomohl ke zvýšení povědomí o ochraně nosorožců. Poslední dvě zbývající samice nosorožce jsou jeho přímými potomky. Jeho zásluhou probíhá výzkum nových metod umělého rozmnožování u velkých savců. Vliv tohoto neobyčejného zvířete na ochranářskou praxi je jednoduše neuvěřitelný. A do budoucna je tu stále naděje na obnovu poddruhu pomocí asistované reprodukce,“ popisuje Ami Vitale.

Dále se představuje soubor z první komunitní rezervace pro slony a nosorožce ve východní Africe Reteti Sanctuary, který poskytuje bezpečné místo k zotavení zraněným slonům a nosorožcům. Pomáhá zvířatům, do jejichž životů zasáhlo pytláctví a obchod se slonovinou. S tímto souborem získala autorka v roce 2018 první cenu v kategorii příroda v soutěži World Press Photo.

Výstava Naděje X Vyhynutí se neobejde bez nejnovějšího souboru o pandách. Rozsáhlá kolekce fotografií představí odchov pand. Čína je zřejmě na úspěšné cestě za záchranou svého nejslavnějšího zvířecího představitele. V regionu, kde jsou špatné zprávy o stavu životního prostředí zcela běžnou záležitostí, se panda velká zdá být výjimkou. Již přes třicet let pracují výzkumníci rezervace na rozmnožování a vypouštění pand do přírody, zvětšování jejich stávajících populací a ochraně jejich přírodního prostředí.

Projektem, kterému se fotografka také věnuje, je přemísťování nosorožců do rezervace Sera. Oproti někdejšímu počtu 70 000 jedinců v 60. letech 20. století zbývá na světě asi 4 až 5 tisíc nosorožců dvourohých. V rezervaci je Samburové chrání a doufají v jejich pomalé rozmnožování v přirozeném prostředí.

Posledním autorčiným souborem jsou žirafy. Důvodem je jejich „tiché vymírání“, během posledních 15 let klesly stavy tohoto afrického býložravce z odhadovaných 155 000 na současných asi 97 000 jedinců. Na poklesu se nejvíce podílí úbytek přírodního prostředí a pytláctví.

Výstava bude otevřena od 28. února do 7. dubna každý den kromě pondělí. V úterý až pátek vždy od 11.00 do 18.00 hodin a o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin. Základní vstupné činí 80 a snížené 40 korun. Galerie se nachází 100 metrů od stanice metra Nové Butovice na adrese Seydlerova 2835/4, Praha 5.

Foto: Ami Vitale

You may also like...