Colliers: Český trh s průmyslovými nemovitostmi rekordně roste

Colliers, přední společnost poskytující diverzifikované profesionální služby v oblasti komerčních nemovitostí a správy investic, zveřejnila průzkum průmyslového trhu za 1. čtvrtletí 2022. Dle něj bylo na český průmyslový trh dodáno v tomto období rekordní množství nových prostor. Růst trhu a oživení průmyslové výroby tak nezastavily ani výpadky v dodavatelských řetězcích. I tento kvartál pokračoval prudký nárůst nájemného v téměř celé republice. Trh s průmyslovými prostory se bude i nadále zvětšovat, postupem roku se však projeví plné dopady války na Ukrajině a výstavba může lehce zpomalit.

Český trh průmyslových nemovitostí rostl v prvním kvartále tohoto roku rychleji než v těch předchozích obdobích a zastavil se těsně pod hranicí 10 milionů m2. „Již v uplynulém čtvrtletí jsme byli svědky rekordního množství nových prostor dodaných na českých trh. Dokončeno bylo 22 nových budov, čímž na trh přibylo 306 600 m2. Výsledkem je 71% nárůst objemu nově dokončených prostor oproti pětiletému průměru a dokonce 106% nárůst meziročně,“ říká Josef Stanko, analytik společnosti Colliers. S ohledem na fakt, že většina projektů byla v souvislosti s problémy v dodavatelských řetězcích nucena posunout datum dokončení, je toto číslo až překvapivě vysoké. Objem výstavby v České republice tak začíná konečně uspokojovat hlad po nových prostorech. Nejvíce nových projektů bylo dokončeno v Moravskoslezském kraji, za kterým následoval kraj Plzeňský a oblast širší Prahy.

Vzrostla neobsazenost i ceny nájmů

I navzdory vysoké poptávce v letošním prvním kvartále mírně stoupla neobsazenost průmyslových nemovitostí, a to o 47 bazických bodů na 1,76 %. Její nejvyšší míra je v současnosti v Olomouckém a Plzeňském kraji, nejnižší tradičně kolem Prahy a Brna. Ani velké množství nových dokončených projektů nezvrátilo prudký nárůst nájemného ve většině České republiky. Nejvyšší dosahované nájemné je tradičně v Praze, kde se pohybuje kolem 6,40 eur za m2 za měsíc, v některé prostorech však šplhá až k 8 eurům za m2 měsíčně. Nájmy pak rostly také v jiných regionech, kde se pohybují průměrně kolem 5,20 euro za m2 za měsíc. Servisní poplatky jsou pak v rozsahu 0,65 až 1 euro za m2 měsíčně.

V poptávce převládala logistika a výroba

Hrubá realizovaná poptávka dosáhla v prvním kvartále tohoto roku celkem 724 300 m2, a téměř tak vyrovnala rekordní hodnotu z počátku loňského roku. Čistá realizovaná poptávka se sice meziročně zvýšila, ale v mezičtvrtletním srovnání klesla o 15 % a dosáhla 384 100 m2. Největší podíl na poptávce měly renegociace následované předpronájmy a novými pronájmy. Největší aktivita byla zaznamenána v Praze a v Plzeňském kraji. Ve skladbě realizované poptávky v tomto kvartále převládaly logistické a výrobní společnosti, podíl e-commerce ve srovnání s loňskem poklesl. „Největším překvapením jsou pro nás společnosti z automobilového průmyslu, jejichž realizovaná poptávka meziročně vzrostla o 147 %. Během prvního kvartálu si tak tyto společnosti pronajaly už 69 % z celkové realizované poptávky, kterou tento sektor vykázal za celý předchozí rok,“ říká Josef Stanko a dodává: „I když se však automobilový průmysl oklepal z problémů způsobených pandemií koronaviru, očekáváme, že během zbytku roku se pravděpodobně projeví dopady výpadků dodavatelských řetězců vzniklých válkou na Ukrajině.“

Výhled do roku 2022

Trh moderních průmyslových a logistických nemovitostí v České republice se v roce 2022 rapidně zvětší. „Ke konci března 2022 bylo ve výstavbě 1,2 milionu nových prostor a pokud nedojde k výraznějším zdržením, trh ještě letos překoná hranici 11 milionů m2. Trh absorbuje téměř veškeré nové prostory velmi rychle a developeři jsou tak stále otevřenější spekulativní výstavbě,“ vysvětluje Josef Stanko. Plné dopady krize v čínských přístavech a války na Ukrajině se však dle něj projeví až postupem roku a mohou potenciálně zpomalit rychlost výstavby. Stoupat pak budou nadále i ceny energií a materiálů, což se promítne do zvyšujících se nájmů. Trh budou ovlivňovat i ESG a Green Deal. Mnoho velkých developerů si již tlak ze strany legislativy i nájemců uvědomuje a snaží se svá portfolia připravit předem. Poohlížejí po alternativních zdrojích energie a elektřiny pro své starší nemovitosti a vzhledem k nedostatku stavebního materiálu také po recyklovaných materiálech s nižší uhlíkovou stopou.

Kompletní studie je k dispozici zde: Průmyslové nemovitosti Q1 2022.

You may also like...