Neobsazenost průmyslových hal klesla na historické minimum, nájmy dále rostou

Nová nabídka industriálních ploch roste, avšak plocha dokončená ve druhém čtvrtletí je stále pod pětiletým průměrem. Nejvíce průmyslové plochy se začalo stavět v Moravskoslezském kraji. Čistá čtvrtletní poptávka byla nejvyšší v historii na úrovni 387 700 m2

Neobsazenost stále klesá a celorepublikový průměr jsou 3 %, v Praze a okolí se neobsazenost dále snížila na 1,4 %. Nejvyšší dosahované nájemné opět mírně vzrostlo na 5 eur/m2/měsíc.

Celková nabídka průmyslových prostor v ČR

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice vzrostla ve druhém čtvrtletí roku 2021 na 9,28 milionů m2. Dokončeno bylo v Česku celkem 113 200 m2 skladových ploch v 11 průmyslových parcích. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se jedná o 46% pokles a mezičtvrtletně o 66% nárůst. V době svého dokončení bylo přibližně 89 % projektů již předpronajato.

Největší dokončenou průmyslovou halou je budova o celkové velikosti 19 000 m2, která se nachází v areálu Ostrava Airport Multimodal Park. Hala byla v době dokončení plně obsazena výrobní společností Continental Barum. Druhá největší dokončená budova o velikosti 17 500 m2, která se nachází v parku CSPP Planá Nad Lužnicí, byla plně pronajata logistické firmě C.S.Cargo. Třetí největší dokončený projekt představovala hala v CTParku Žatec (11 800 m2), kterou si pronajala výrobní společnost Nexen Tire Europe.

Projekty ve výstavbě

Na konci druhého čtvrtletí roku 2021 bylo ve výstavbě téměř 690 000 m2 skladových a výrobních prostor, což představuje nárůst o 21 % v porovnání s minulým čtvrtletím. Z celkového objemu ploch ve výstavbě se 22 % nachází v Plzeňském kraji, 21 % v Praze a nejbližším okolí a dalších 21% v Moravskoslezském kraji. Ve druhém čtvrtletí roku 2021 byla zahájena výstavba hal o celkové rozloze 226 700 m2, z toho 98 000 m2 v Moravskoslezském kraji. Podíl industriálních prostor ve výstavbě bez předem zajištěného nájemce, tedy podíl spekulativní výstavby, klesl během druhého čtvrtletí o jeden procentní bod na 24 %. Meziročně se jedná o pokles o 17 procentních bodů.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) činila ve druhém čtvrtletí roku 2021 celkem 529 300 m2, což sice představuje 31% pokles oproti minulému rekordnímu čtvrtletí, ale v meziročním srovnání se jedná o 44% nárůst.

Podíl renegociací oproti minulému čtvrtletí klesl o 34 procentních bodů z 61 % na 27 %, v meziročním srovnání činil pokles 24 procentních bodů.

Čistá poptávka byla ve druhém čtvrtletí roku 2021 nejvyšší v historii a čítala celkem 387 700 m2. Oproti minulému čtvrtletí jde o 29% nárůst, v porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k nárůstu o 107 %. Hlavním tahounem nové poptávky byly ve druhém čtvrtletí 2021 distribuční společnosti (zejména maloobchod a e-commerce), které se na objemu nově podepsaných smluv podílely ze 34 %, následované logistickými společnostmi s 31% podílem.

Významné pronájmy v rámci poptávky

Největší celkovou transakcí ve druhém čtvrtletí 2021 byla renegociace společně s expanzí, kterou podepsala logistická firma FM ČESKÁ v industriálním parku P3 Lovosice, o celkovém objemu 60 600 m2. Druhou největší nájemní transakcí byla renegociace a expanze o celkové velikosti 35 000 m2 v parku CTPark Brno, kterou uzavřela výrobní společnost Kompan Czech Republic s.r.o. Třetím největším realizovaným pronájmem se stal předpronájem v parku VGP Park Prostějov, kde si maloobchodní společnost OKAY předpronajala halu o celkové velikosti 25 000 m2.

Neobsazenost

Ve druhém čtvrtletí 2021 míra neobsazenosti opět klesla a dostala se na úroveň 3 %, což představovalo pokles o 53 bazických bodů oproti předchozímu čtvrtletí a pokles o 170 bazických bodů v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Ke konci druhého čtvrtletí 2021 bylo na trhu celkem 280 200 m2 moderních průmyslových prostor připravených k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor v Praze a nejbližším okolí klesla na 1,4 %.

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline rent) v České republice v průběhu druhého čtvrtletí roku 2021 mírně vzrostlo na úroveň 5 eur/m2/měsíc, v Praze a okolí i na 5,20 eur/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahovala 8,50 –9 eur/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybovala mezi 0,50–0,65 eur/m2/měsíc.

You may also like...