Cyrilometodějská stezka chce vzbudit zájem školní mládeže o hlaholici a další dědictví Velké Moravy

Tématem konference CESTA ZA PÍSMEM, kterou pořádá sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, bude hledání možností, jak vzbudit zájem dnešní školní mládeže o hlaholici, písmo, které přinesli Konstantin a Metoděj na Velkou Moravu před 1160 lety. Konference se uskuteční 23. března 2023 v Jezuitském sklepě, součásti Městského informačního Event centra ve Starém Městě u Uherského Hradiště. 

Zástupci sdružení představí aktivity Cyrilometodějské stezky a výstupy přeshraničního projektu zaměřeného na spolupráci výtvarníků s žáky 1. stupně základní školy. Do projektu je zapojeno hned několik umělců – ak. soch. Daniel Ignác Trubač z Polešovic, ak. soch. Milan Opalka z Terchové a výtvarník Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom. Všichni absolvovali studijní cesty na Slovensku i Moravě, vedli pilotní tvůrčí workshopy na základních školách v Boršicích a Terchové, aby na základě nabytých zkušeností připravili pracovní a metodické listy pro využití na školách, ve volnočasových zařízeních
či na tematických památkách – oba materiály přitom budou volně ke stažení. Spolu s pedagogy se výtvarní umělci o své poznatky rádi podělí s účastníky konference. 

„Cyrilometodějská stezka se zaměřuje na šíření odkazu sv. Cyrila a Metoděje. V terénu ji tvoří pěší trasy a vybrané velkomoravské a cyrilometodějské památky. Významnou částí evropského kulturního dědictví je i písmo hlaholice, která téměř vymizela z obecného povědomí. Tímto projektem přibližujeme hlaholici i její původ dětem a mladé generaci, u níž tak vyvoláváme zvědavost a zájem nejen o tento významný odkaz, ale i o Evropskou kulturní stezku sv. Cyrila a Metoděje,“ uvedl Lubomír Traub, předseda pořádajícího sdružení a náměstek hejtmana Zlínského kraje.


Vytvořené metodické materiály, které budou i volně ke stažení v elektronické formě, si najdou jistě své příznivce mezi učiteli a vedoucími kroužků, kteří se tak stanou v dětských kolektivech šiřiteli hlaholice a odkazu Velké Moravy. „Projektem jsme také započali intenzivnější spolupráci se současnými českými
i slovenskými umělci, kteří se ve své tvorbě cyrilometodějskému odkazu věnují. I to je posláním Cyrilometodějské stezky
Kulturní stezky Rady Evropy,“ řekla ředitelka sdružení Zuzana Vojtová

Projekt „Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic“ je spolufinancován Fondem malých projektů Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika a Zlínským krajem. Hlavním přeshraničním partnerem projektu je Miestne kultúrne stredisko Terchová, partnerem konference je Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. 

Program konference v příloze nebo na: www.cyril-methodius.cz/cestazapismem

You may also like...