Dačického dům Kutná Hora a UNESCO

Dačického dům, umístěný na Komenského náměstí, slouží jako prezentace kulturního dědictví UNESCO a uchovává a prezentuje významné kulturní prvky spojené s historií města Kutná Hora a regionu.  Základ domu je tvořen předhusitskou stavbou, který prošla přestavbou po roce 1500 pro biskupa Filipa Villanuovu, a který se v polovině 16. století stal rodištěm kronikáře Mikuláše Dačického z Heslova.

Jedná se o pozdně gotický dům, který je přístupný od sklepa až po podkroví. V domě je umístěna interaktivní expozice, první svého druhu v České republice, která představuje organizaci UNESCO, památky na jeho seznamu u nás, ale především zodpoví otázku, proč právě Kutná Hora je součástí těchto nejvýznamnějších pamětihodností světa.

V domě celoročně probíhají zajímavé programy, výstavy a expozice, přednášky, lektorská činnost, komentované prohlídky, konference, workshopy, koncerty a další akce.

Pro více informací: www.dacickehodum.cz

Foto: Petr Brodecký

You may also like...