Digitální ekonomika a politika, digitální transformace států

Zcela nový přístup k digitální transformaci i detailní přehled obecných pokynů, které lze aplikovat pro každou zemi – takto lze charakterizovat ústřední témata nové studie o globální politice digitální ekonomiky vydané společností Huawei ve spolupráci s poradenskou společností Arthur D. Little. Studie „Myslete digitálně. Myslete archetypálně. Model pro digitální ekonomiku.“ vznikla ze sdíleného přesvědčení, že zlepšování digitální infrastruktury by mělo být ústředním bodem národní politiky v odvětví ICT, jelikož to pomůže hospodářskému zotavení napříč zeměmi postiženými pandemií koronaviru Covid-19.

Urychlení přechodu na digitální ekonomiku podpoří růst a produktivitu v průmyslu, zlepší kvalitu života a ušetří čas i finanční náklady. „Úspěšné digitální ekonomiky vyžadují celou řadu odvětví zajišťujících eknomické a sociální systémové funkce. Nicméně, jednotlivé země mají velmi často omezené zdroje a prostředky. Klíčový je proto výběr a prioritizace oblastí, na které se země chtějí zaměřit,“  říká Rajesh Duneja, partner ve společnosti Arthur D. Little.

Digitalizace se má stát novým motorem ekonomického růstu, proto je důležité, aby ji státy plně podporovaly. „Digitální ekonomika ve své široké definici je analytiky odhadována na celkovou hodnotu 11,5 bilionu dolarů nebo 15,5 procenta světového HDP. To zahrnuje příspěvek odvětví která nebyla tradičně digitální a nyní využívají moderní technologie pro řešení rostoucích výzev konkurenceschopnosti a vzájemně propojeného světa,“ říká Tomáš Kolder, tiskový mluvčí korporátní divize Huawei.

Studie definuje archetypy zemí, které slouží jako referenční model, jenž si země mohou přizpůsobit na míru své současné situaci. Celkem bylo definováno sedm archetypů digitální ekonomiky (Inovační centra, efektivní producenti a spotřebitelé, service powerhouse, globální továrny, obchodní centra, ICT patron a ICT novic). Každý archetyp se liší svým zastoupením nebo dominancí v rámci hodnotového řetězce v ICT odvětví. Jednotlivé země si musí vybudovat strategii, pomocí níž budou vytvářet digitální hodnotu a která bude v souladu s jejich odpovídajícími archetypy. Tato strategie bude postavena na jejich silných stránkách, ale zároveň ukotvena v rámci jejich ekonomické a technologické reality.

„Identifikace archetypu dané země pomáhá přizpůsobit doporučené pokyny týkající se digitální ekonomiky tak, aby byly co nejlépe sladěny s potřebami dané země. V rámci studie jsme vyvinuli nástroj pro identifikaci archetypů ve více než 200 zemích či regionech,“ říká Kurt Baes, partner ve společnosti Arthur D. Little.

Důležitost politiky digitální ekonomiky se výrazně liší napříč jednotlivými archetypy. Pro různé druhy archetypů je zapotřebí zvážit rozdílné kombinace politik. Jejich tvůrci musí formulovat strategii, zákony a předpisy ve čtyřech vzájemně propojených strategických dimenzích, jimiž jsou technologie, operace, ekosystém a průmysl. Právě ty jsou totiž hnacími silami, na kterých stojí národní digitální transformace.

Studie Arthur D. Little nastiňuje strategický přístup k rozvoji digitálních ekonomik všech zemí na základě jejich potenciálních archetypů. Zároveň doporučuje zastřešující politický rámec přizpůsobený každému z archetypů na míru. Dále poskytuje příklady mapující úspěšný přesun konkrétních zemí napříč archetypy, avšak zejména přináší pokyny pro vývoj digitální strategie, která bude přizpůsobená zemi s ohledem na celistvý přístup vlády k tvorbě politik v digitálním věku.

Kompletní studii Think differently. Think archetype. Your digital economy model. naleznete zde.

You may also like...