Nákladové nádraží Žižkov projde změnou. Město Praha představí studii území, její podobu mohou ovlivnit i občané

Někdejší nákladové nádraží na Žižkově je jedním z nejvýznamnějších brownfieldů v širším centru Prahy. Cílem města je, aby zde vznikla moderní městská čtvrť s byty, obchody, školou a parky. K tomu je zapotřebí změna územního plánu, která dnes výstavbu v území neumožňuje. Proto Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracoval urbanistickou studii s prvky regulačního plánu a dnes ji spolu se změnou územního plánu představí v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Do celého procesu IPR zapojuje obyvatele, kteří můžou ke studii až do konce března podat připomínku. Ke změně územního plánu pak do 23. 2. 2021.

Nákladové nádraží Žižkov, jež je v současnosti nevyužité, se přemění v rezidenční čtvrť s parky. Jen území samotného areálu bývalého nádraží, rozdělené mezi několik vlastníků, nabídne bydlení až pro 15 000 obyvatel. Aby zde mohla začít výstavba, je nutná změna územního plánu, která je pořizována již od roku 2009. Ta je v současnosti ve fázi veřejného projednání a až do 23. 2. k ní může každý uplatnit svou připomínku.

„Běžně mohou občané ke změně územního plánu dávat připomínky sedm dní. Ovšem v případě Nákladového nádraží Žižkov je změna územního plánu veřejnosti představena v CAMPu nad rámec běžného procesu, a doba pro podání připomínek je tak celkem čtrnáct dní. Lidé díky tomu mají možnost se s masterplanem a změnou územního plánu seznámit v předstihu a v dostatečném čase případné připomínky připravit,“ říká Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního plánování.

Součástí plánovaného rozvoje oblasti je také oprava a přestavba památkově chráněné funkcionalistické budovy žižkovského nádraží. Sídlit by v ní mohly kulturní instituce v čele s Národním filmovým archivem (NFA), který hledá nové sídlo v širším centru Prahy.

Podkladová studie pro změnu územního plánu je vypracovaná do podrobnosti urbanistické studie s prvky regulačního plánu – masterplanu. Navrhovaná změna územního plánu a Regulační masterplan budou představeny v CAMPu 10. 2. 2020 od 19:00 hodin. Záznam je možné sledovat na campuj.online/zive. Občané mohou podávat připomínky po dobu čtrnácti dnů.

Přímý přenos z veřejného projednání návrhu změny územního plánu lze sledovat 16. 2. 2021 v 10:00 hodin na tomto odkazu.

V závislosti na množství přijatých připomínek z veřejného projednání a náročnosti jejich projednání bude studie a změna územního plánu upravena. Změna územního plánu by pak mohla být schválena do konce roku 2021. Po aktualizaci územního plánu může následně dojít k odstranění stavební uzávěry a zahájení výstavby.

„Území se intenzivně věnujeme už více než pět let. Za tu dobu jsme uspořádali například projekt Ozvučná deska nebo celou řadu setkání a diskuzí s místními. K plánované proměně Nákladového nádraží Žižkov nyní chystáme v CAMPu i speciální výstavu, kterou otevřeme v září letošního roku,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Budoucí zástavba

Studie umožňuje vznik převážně obytné zástavby, která svou výškou a objemem plynule naváže na stávající okolní zástavbu. Podél budovy nákladového nádraží jsou navrženy tradiční bloky. Ve středu území a východní části areálu bývalého nádraží je potom umožněna volnější struktura zástavby a vyšší domy. V okolí Vackova a Jarova je pak navržena zástavba nižších domů. Studií navržená kapacita předpokládá vznik přibližně 750 000 m2 HPP s využitím převážně pro bydlení a částečně pro komerční a administrativní využití (bez podrobnější regulace). V rámci čtvrti má vzniknout i značný podíl nové občanské vybavenosti – 2 školy a několik mateřských škol, a dále kulturně-společenské centrum v budově nákladového nádraží.

Veřejná prostranství

V rámci studie je navržena série vzájemně propojených parků a veřejných prostranství. Významným prostorem čtvrti má být dvorana budovy nákladového nádraží, která se otevírá v ústřední náměstí s tramvajovou zastávkou. Na náměstí má navázat rozlehlý lineární park, který za mostem dále na východ podél tramvajové trati a Jarovské ulice pokračuje v podobě zelené promenády pro pěší a cyklisty. Promenáda se dále napojuje na Malešický park a Malešický les. Další park je navržen v severní části areálu u Malešické ulice v návaznosti na stávající park Židovské pece. Stávající ulice Malešická, K Červenému dvoru a U Nákladového nádraží jsou navrženy k rozšíření – nově mají získat širší chodníky a stromořadí.

Foto a mapy: IPR

You may also like...