Díky vysokým cenám povolenek a energií zdražuje i výroba cementu

Lafarge Cement, člen skupiny Holcim, předního světového výrobce cementu, zvyšuje cenu svých produktů o dvouciferné procentní číslo. Důvodem pro ohlašovanou změnu je především obrovský nárůst nákladů potřebných k jeho výrobě. Klíčovými položkami jsou především ceny energií, které v posledních měsících razantně vyšplhaly nahoru a zejména cena emisních povolenek, která se od začátku loňského roku zvýšila až trojnásobně na 85 eur za tunu. V konečné ceně se promítne také zdražení materiálů potřebných k výrobě cementu, jako je struska nebo popílek, které vzrostly o desítky procent.

„Ceny emisních povolenek se dnes pohybují okolo 85 eur na tunu. V letošním roce může cena zůstat stejná, ale taky výrazně klesnout či stoupnout k hranici 100 eur, což přepočítáno na tunu cementu reprezentuje nemalé číslo z výsledné ceny cementu. Na tyto výkyvy musíme být připraveni. Chceme nadále prodávat za rozumnou cenu, ale zároveň musíme prodávat za takovou cenu, která bude odpovídat výrazným nárůstům nákladů,“ vysvětluje Pavel Zdeněk, obchodní ředitel Lafarge Cement.

Zároveň vysvětluje dlouhodobý cíl společnosti Lafarge Cement, ke kterému se také ve své dlouhodobé strategii zavázala, kterým je snížení emisí CO2 o 20 procent do roku 2030 prostřednictvím investic do nových ekologických technologií. Výroba cementu patří mezi emisně nejnáročnější odvětví průmyslu. Dle Mezinárodní energetické agentury (IEA) má výroba cementu 7% podíl na celkových světových emisích oxidu uhličitého, a tak před výrobci cementu, a tedy potažmo celému stavebnímu sektoru nastává období stále výraznějších změn.   

Podle údajů Svazu výrobců cementu, výroba cementu v Česku v roce 2020 meziročně klesla o 1,2 procenta na 4,51 milionu tun. To je druhá nejvyšší hodnota od roku 2008. Domácí prodej loni stoupl o 4,2 procenta na čtyři miliony tun.

Za posledních 19 let se v Česku vyrobilo nejvíc cementu v roce 2007, celkem 4,77 milionu tun. V porovnání s ním byla loni produkce o 5,5 procenta nižší. Nejnižší byla výroba v roce 2010, kdy dosáhla 3,35 milionu tun. Mezi lety 2013 a 2019 výroba nepřetržitě rostla, v souhrnu o více než dvě pětiny.

„Čeká nás velmi turbulentní doba, není to zdaleka jenom o produktech. Lafarge Cement má ambice daleko širší, ať už se bavíme o surovinách pro výrobu cementu, tématu cirkulární ekonomiky, snižování podílu CO2 pro výrobu cementu či uvádění nových produktů na trh, která budou stále více promlouvat do chodu výrobců cementů. Už dnes je zde obrovský tlak na snižování uhlíkové stopy. Proto Lafarge Cement chce přicházet na trh s produkty, které jsou ekologické a zároveň udržitelné. V roce 2022 přijdeme s produkty naší skupinové řady ECOPlanet.  Zároveň si chceme uchovat naši efektivitu. Co je zelené, je spojeno s nezbytnými investicemi,“ doplňuje Pavel Zdeněk.

Největšími odběrateli cementu jsou betonárny a výrobci prefabrikovaných dílců, jejichž podíl tvoří dohromady zhruba tři čtvrtiny. Na balený cement připadá okolo desetiny domácích prodejů. Společnost Lafarge Cement investovala do ekologizace svých výrobních procesů, do snížení dopadů na životní prostředí a do linek na zpracování alternativních paliv za posledních 5 let více než 150 milionů Kč.

You may also like...