Dnes začíná Krabice od bot, největší sbírka vánočních dárků v ČR. Zapojí se firmy, školy i Policie

Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, zahajuje jedenáctý ročník sbírky dárků pro děti ohrožené chudobou. Sbírka dárků v celém Česku začíná 22. listopadu a potrvá do 5. prosince 2021, finanční sbírka Krabice online běží nepřetržitě.

Z počáteční aktivity několika odhodlaných dobrovolníků vyrostla během deseti let největší vánoční sbírka v České republice, do které se zapojuje stále více rodin, škol, organizací i firem. Loni jsme předali 51 612 krabic s vánočními dárky, z toho dva tisíce krabic pro rodiče samoživitele. Výnos finanční sbírky Krabice online byl 2,8 milionů korun,“ uvedla Zdeňka Sobotová, manažerka sbírky Krabice od bot.

Mezi obdarovanými budou letos mimo jiné i děti z obcí postižených tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku, kde Diakonie dlouhodobě pomáhá, a to především v obci Hrušky.

Balí celé rodiny i firmy

Desetitisíce lidí, přes 70 škol a mateřských školek i 52 firem balí krabice a připravuje vánoční dárky pro chudé děti. Sběrná místa jsou na městských úřadech, v kavárnách, knihovnách, cukrárnách, salonech krásy i stavebních firmách. Letos sbírku Krabice od bot podpoří i pražská Policie ČR.

Pražští policisté každoročně sami pořádají mnoho sbírek a snaží se pomoci nemocným a opuštěným dětem. V letošním roce jsme se rozhodli, že mimo naše stálé charitativní aktivity navíc ještě podpoříme tuto tradiční vánoční sbírku Krabice od bot. Doufáme, že dárky od našich policistů udělají radost mnoha dětem,“ řekla mjr. Eva Kropáčová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

Sbírka Krabice od bot zdomácněla i ve firemním sektoru a spolupráce ukazuje, jak skvěle může firemní filantropie fungovat.

„Společnost Electrolux nás svým přístupem nadchla. Nejen že podporuje Krabici od bot finančně, její zaměstnanci se zapojují také jako dobrovolníci při balení a distribuci krabic dětem. A nad to ještě daruje své domácí spotřebiče do azylových domů, stacionářů či domovů pro seniory. Tak by měla filantropie fungovat,“ vysvětluje Zdeňka Sobotová.

Naučme se o chudobě mluvit

„Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem dárků pro kluky od 9 let, přitom dárek pro kluky nemusí být věda – jak přibližujeme kampaní na sociálních sítích. Právě při její tvorbě jsme si ale ve spolupráci se středoškoláky uvědomili, jak těžké a neuchopitelné pro ně téma chudoby je. Na to jsme zareagovali a ve spolupráci s Asociací učitelů občanské výchovy jsme o chudobě vytvořili metodiku pro učitele,“ představuje letošní novinku Zdeňka Sobotová.

Metodika pro učitele občanské výchovy usnadní komunikaci o tomto tématu a pomůže poutavě a citlivě vysvětlit, co je chudoba, jak vzniká a s čím se chudí lidé (nejen děti) potýkají.

„Chudé dítě dnes nepoznáte podle toho, že chodí špatně oblékané, protože i v second handech lze najít pěkné oblečení. Chudoba je často skrytá a na první pohled těžko viditelná,“ přibližuje Ivo Mareš, mluvčí Diakonie ČCE a dodává: „Dnes dětskou chudobu poznáme spíš tak, že děti nemají dostatek pomůcek do školy, nenavštěvují pro ostatní běžné zájmové kroužky, nechodí na obědy, mají problémy s agresí a také, že se vůbec netěší na Vánoce.“   

Krabice online – pomoc během celého roku

Na Vánoce to nekončí… Děti ohrožené chudobou potřebují pozornost a smysluplnou péči nejen o Vánocích, ale během celého roku. Právě proto je tu finanční sbírka Krabice online, protože ty největší dárky se do krabice od bot nevejdou.

Část z prostředků z Krabice online je určena na přímou pomoc rodinám a během roku rozdělila přes 560 tisíc korun mezi 340 lidí ze 116 rodin.

Z výtěžku sbírky Krabice online Diakonie podporuje také dlouhodobé projekty zaměřené na doučování, motivaci a podporu znevýhodněných dětí. V září například otevřela nízkoprahový klub v Jaroměři, kde zařízení podobného typu zatím chybělo.

„Některá srovnání a statistiky vybízejí k tomu považovat chudobu v Česku za marginální jev. Nicméně v ČR je aktuálně téměř 250 000 dětí ohrožených chudobou a 750 000 lidí v exekuci. Současná pandemická, bytová a energetická krize problémy těchto rodin ještě více prohlubuje. V našich službách vnímáme výrazné zhoršení situace oproti loňskému roku. Rodin a dětí, které potřebují smysluplnou celoroční podporu, bude přibývat,“ dodává Ivo Mareš.

Všechny informace o sbírce a možnostech podpory najdete na www.krabiceodbot.cz.

Foto: Michal Turek, Karel Cudlín

You may also like...