Lídři společnosti Procter & Gamble vystoupili na Women’s Forum Global Meeting

Letošní ročník konference Women’s Forum, které se opět zúčastnila řada odborníků a světových lídrů, aby podpořili rovnost příležitostí a inkluzi, se konal v uplynulém týdnu. Letos se zúčastnilo i několik zástupců ze společnosti Procter & Gamble jakožto strategického partnera akce, kteří hovořili o především projektech Women4Business, Women4Good a Women4Inclusion. Témata letošního ročníku byla ovlivněna momentálně probíhající Covid krizí, během které dokonce 90 % podnikatelek zaznamenalo pokles příjmů. 

P&G zaměstnává více než 40 000 žen po celém světě, proto se tématu ženy a byznys dlouhodobě věnuje. Například v pražské kanceláři P&G je celková zaměstnanost žen 61 %, na úrovni managementu je to pak 55 %. V továrně P&G Rakona v Rakovníku podíl žen činí 29 %, v managementu továrny je to 37 %.

„Snažíme se vytvořit kulturu, kde se všichni vnímají jako sobě rovní a mohou naplno pracovat na svém talentu. Proto je jedním z našich nejdůležitějších cílů zapojení žen do všech oblastí činnosti společnosti. Zásadní je také to, aby ženy podnikatelky a ženy, které chtějí teprve uspět v podnikání, dostaly stejné příležitosti jako jejich mužské protějšky. Naše společnost usiluje o dosažení rovnosti a např. o minimalizaci rozdílů ve mzdách žen a mužů. Women’s Forum je vynikající iniciativou, jak o těchto globálních výzvách hovořit a pokusit se najít jejich řešení společnou diskuzí,“ říká Yvette Krubl, manažerka komunikace P&G.

Ze společnosti Procter & Gamble na fóru vystoupili celkem 4 lídři, kteří se zaměřili na problematiku inkluze, byznysu a ekologie:

Fares Sayegh, Senior viceprezident pro dodavatelský řetězec vystoupil online formou společně s finalistkou programu #Women4Good, který vyzývá ženy, aby se staly hrdinkami ve svojí komunitě a pro své vlastní okolí.

Poté následovalo plenární setkání na téma #Women4Business: „Škálování dodavatelských firem vlastněných ženami a menšinami“, které se zaměřilo na sdílení zkušeností, jak uspět na trhu a prosadit své inovace. Cílem setkání bylo poukázat na to, jak mohou programy korporací a přístup ke kapitálu umožnit těmto dodavatelům růst. Setkání se online formou zúčastnila Joelle Zilliox, Viceprezidentka pro provoz a nákupy v Evropě, která představila P&G program na vyhledávání a podněcování malých podniků vlastněných ženami k tomu stát se součástí dodavatelského řetězce P&G.

Následující den se fóra zúčastnili 2 významní lídři z P&G, Jamila Belabidi a Layal Ammar, které vystoupily přímo v Paříži v Caroussel du Louvre. Jamila Belabidi hovořila o programu WomenEntrepreneurs4Good a Viceprezidentka divize péče o krásu P&G v Evropě Layal Ammar představila případovou studii na téma „Když značky posouvají kulturu kupředu.“

V rámci partnerství s Women’s Forum, WEConnect, UN Women a BNP Paribas byl spuštěn cyklus Women4Business, jehož cílem je urychlit rozmanitost mezi dodavateli. P&G se také zavázala, že do roku 2025 investuje 10 miliard dolarů do podniků vlastněných a vedených ženami. Kromě toho je P&G také velkým podporovatelem ženských start-upů po celém světě.

Iniciativa WomenEnterpreneurs4Good vznikla ve spolupráci s Women’s Forum, HEC Innovation and Enterpreneurship Center, aby pomocí koučinku a technické podpory umožnila podnikatelkám snadný přístup k inovacím a nasměrovala je k rozvoji, který bude v souladu s Green Dealem, jenž si klade za cíl, aby byla Evropa prvním klimaticky neutrálním kontinentem světa, a to do roku 2050.

Letošního Women’s Fora se zúčastnila řada odborníků, lídrů a myšlenkových vůdců s cílem pomoci utvářet inkluzivní budoucnost a pracovní prostředí, ve kterém budou ženy ceněny stejně jako muži. Cílem konference Women’s Forum je upozornit na nerovnost příležitostí, se kterou se ženy v každodenní realitě setkávají a navrhnout inkluzivní řešení pro budoucnost. V neposlední řadě oslavuje úspěchy žen v leadershipu, byznysu a dodává sebevědomí mnoha ženám po celém světě a podporuje jejich ambice a velké cíle.

You may also like...