EK vyhlašuje soutěže pro rok 2025: Evropské centrum a Zelený průkopník chytrého cestovního ruchu

Evropská komise vyhlašuje soutěže Evropské centrum chytrého cestovního ruchu a Evropský zelený průkopník chytrého cestovního ruchu pro rok 2025. Turistické destinace v celé Evropě jsou vyzvány, aby předložily své inovativní postupy v oblasti chytrého a udržitelného cestovního ruchu a staly se tak předními příklady pro evropský turismus.

Cestovní ruch, který je třetím největším ekosystémem EU, je klíčový pro hospodářský růst a vytváření pracovních příležitostí. Iniciativa Smart Tourism oceňuje města, která zavádějí nové digitální nástroje a postupy, jako jsou rovné příležitosti a přístup k návštěvníkům, udržitelný rozvoj a podpora kreativních odvětví a místních talentů. Skrze tyto soutěže Evropská komise podporuje a oceňuje budoucnost chytrého a udržitelného cestovního ruchu v Evropě.

Aby se města mohla o titul pro rok 2025 ucházet, musí prokázat své inovativní postupy v oblasti cestovního ruchu a podat přihlášku prostřednictvím online formuláře. Žádosti budou nejprve posouzeny komisí nezávislých expertů. Poté budou města z užšího výběru vyzvána, aby se představila před evropskou porotou. Evropská porota vybere dva vítěze: „Evropské centrum chytrého cestovního ruchu 2025″ a „Evropského zeleného průkopníka chytrého cestovního ruchu 2025″, kteří budou vyhlášeni v listopadu 2024.

European Capital of Smart Tourism 2025 – Smart gets you further

Soutěž o Evropské centrum chytrého cestovního ruchu má za sebou již řadu úspěchů. Evropské centrum chytrého cestovního ruchu 2025 představuje šestý ročník této soutěže. Chytrým centrem pro rok 2024 se stal Dublin. V roce 2023 se vítěznými centry staly Pafos a Sevilla, v roce 2022 soutěž vyhrály Bordeaux a Valencie, vítězi pro rok 2020 byly Göteborg a Málaga, zatímco Helsinky a Lyon vyhrály zahajovací soutěž a společně držely tituly pro rok 2019. Z důvodu změny pravidel je od roku 2024 vyhlášen pouze jeden vítěz soutěže Evropské centrum chytrého cestovního ruchu, zatímco v předchozích ročnících byli vždy vítězové dva.

Evropské centrum chytrého cestovního ruchu 2025 získá roční podporu v oblasti komunikace a brandingu, které vyzdvihnou mimořádné chytré a inovativní postupy, díky kterým město zvítězilo. Součástí bude tvorba propagačního videa, velká socha s vlastním hashtagem nainstalovaná na viditelném místě, různé propagační aktivity a zviditelnění na evropské i mezinárodní úrovni. Vítěz soutěže bude také mít možnost připojit se k rostoucí, aktivní síti chytrých destinací, které se dostaly do užšího výběru v pěti předchozích ročnících soutěže, sdílet osvědčené postupy a vzájemně se od sebe učit.

Soutěže o Evropské centrum chytrého cestovního ruchu se mohou zúčastnit města s více než 100 000 obyvateli. Více informací najdete v Guide for Applicants pro Evropské centrum chytrého cestovního ruchu.

European Green Pioneer of Smart Tourism 2025 – Green leads the way

Soutěž Evropský zelený průkopník chytrého turismu je nástupcem soutěže Evropská destinace nejvyšší kvality (EDEN), kterou Evropská komise poprvé vyhlásila v roce 2007 s cílem ocenit netradiční, nově vznikající destinace udržitelného cestovního ruchu v Evropě.

Princip soutěžě spočívá v podpoře rozvoje udržitelného cestovního ruchu v menších destinacích, který je přínosem jak pro ekonomiku, tak pro lidi i planetu. Titul Evropský zelený průkopník chytrého cestovního ruchu 2025 umožní vítěznému městu stát se inspirací pro ostatní turistické destinace v celé Evropě, posílit jeho postavení kvalitního cestovního cíle, přilákat návštěvníky a udržitelným způsobem generovat hospodářský růst.

Soutěže o Zeleného průkopníka se mohou zúčastnit města s počtem obyvatel mezi 25 000 a 100 000. Více informací naleznete v Guide for Applicants k soutěži Evropský zelený průkopník chytrého cestovního ruchu.

Přihlášky do obou soutěží je možné podávat do 31. května 2024 v 17:00.

You may also like...