Ekologické pivovarnictví: Jak pivovary snižují svoji ekologickou stopu?

Zájem o dopad na životní prostředí obecně roste a týká se každého průmyslového odvětví včetně pivovarnictví. Pivovary všech velikostí mohou zvolit udržitelné postupy, a tím zmírnit dopad na přírodu a klima. Co přesně pivovary dělají a co ještě mohou zlepšit?

Šetření vodou

Při vaření piva se spotřebuje obrovské množství vody. Ta je totiž potřeba nejen do piva samotného, ale také na chlazení a další úkony. Spotřebu vody lze snížit například díky systému s uzavřeným okruhem, kdy se v různých procesech vaření piva využívá vyčištěná odpadní voda. Pomoci může i sběr dešťové vody, kterou lze použít pro jiné účely než pro samotné vaření piva.

Snížení uhlíkové stopy

Lokální suroviny jsou skvělou volbou pro výrobu piva hned ze dvou důvodů.

  1. Užívání ingrediencí z nevelkých dálek je dlouhodobý trend.
  2. Malá transportní vzdálenost je spojena s nízkými emisemi.

Uhlíkovou stopu lze snížit i redukcí množství odpadu a jeho tříděním. Aktuálně jsou velmi oblíbené programy na kompostování a recyklování, skvělou cestou je i zálohování obalů. Sklo je jediný materiál, který lze recyklovat beze zbytku, a proto zálohování skleněných lahví dává smysl, je ale na čase se posunout dál a zálohovat i obaly z jiných materiálů, například PET lahve či zálohované plechovky. Což může mít významný dopad na životní prostředí. Mimochodem, víte, kam vyhodit plechovky od piva?

Některé pivovary se podílejí na kompenzaci uhlíku v rámci ekologických programů. Například společnost BrewDog, sídlící ve Skotsku, na plné čáře vede v oblasti udržitelnosti v pivovarnictví díky svému projektu Lost Forest, jehož záměrem je obnova původních lesních porostů a rašelinišť ve Velké Británii. BrewDog má v plánu pohltit dvojnásob uhlíku, který během výroby vypouští, což je obdivuhodné.

Nižší spotřeba energie

Úspora energie je ústředním tématem pivovarů bez ohledu na jejich umístění a velikost. Mnohé pivovary se zájmem o ekologii investují do špičkových systémů obnovitelné energie, například větrných a solárních. Více než 20 % celkové spotřeby energie pochází z chlazení, náklady lze snížit za pomoci izolovaných systémů a moderních glykolových kompresorů s proměnnými otáčkami, které se dokážou přizpůsobit odpovídajícím výkonům pro danou teplotu.

Zavádění ekologických metod výroby piva nejenže chrání přírodní zdroje, ale navíc i zvyšuje status pivovarů, které inspirují ostatní k přijetí ekologických postupů. Zachovejme přírodu v takovém stavu, aby si i následující generace mohly pochutnat na kvalitním pivu.

Foto: Freepik.com

You may also like...