eToro zavádí ESG skóre. Téměř polovina drobných investorů ESG zvažuje před nákupem akcií

eToro, sociální investiční síť představila na platformě ESG skóre pro více než 2 700 akcií, které uživatelům umožňuje zohlednit environmentální, sociální a správní faktory při sestavování portfolia.

Ve spolupráci se společností ESG Book, světovým lídrem v oblasti dat a technologií ESG, poskytne eToro přehled o největších světových společnostech prostřednictvím uživatelsky přívětivého systému semaforu, kde jsou aktiva označena zelenou, žlutou nebo červenou barvou na základě jejich celkového hodnocení ESG.

Kromě toho bude sloužit i ‚‚podnikatelská angažovanost‘‘, které ukáže, zda je více než 5 % příjmů společnosti spojeno s jednou z 13 různých oblastí, které mohou někteří investoři považovat za eticky problematické, jako jsou investice do zábavy pro dospělé, fosilních paliv, zbraní nebo tabáku.

‚‚Jsme přesvědčeni, že při rozhodování o investicích je ve znalostech síla. Díky hodnocení ESG mají naši uživatelé přístup k dalším informacím o společnosti, které se v tradiční finanční analýze obvykle nezohledňují,‘‘ říká Gil Shapira, investiční ředitel ve společnosti eToro.

A dodává: ‚‚Ačkoli by se na skóre ESG nemělo spoléhat jako na jediný faktor pro investiční rozhodnutí, může hrát cennou roli jako součást investičního rozhodovacího procesu. Dodatečný vhled, který poskytují jednotlivá skóre „E“, „S“ a „G“, může investorům pomoci nasměrovat je ke společnostem, jejichž udržitelné postupy jim umožňují dosahovat lepších výsledků v dlouhodobém horizontu. Stejně tak jim skóre může pomoci vyhnout se společnostem, které se zabývají obchodními praktikami, jež nejsou dlouhodobě udržitelné nebo nejsou v souladu s jejich individuálními hodnotami či přesvědčením.“

Nedávný průzkum (2) mezi 10 000 drobnými investory ukázal, že tři z pěti (62 %) občas nebo vždy před investováním zvažují faktory ESG, přičemž většina (55 %) považuje za nejdůležitější environmentální výkonnost zatímco méně investorů upřednostňuje správu a řízení (29 %) a sociální oblast (17 %). Na otázku, proč posuzují ESG reference, jeden ze čtyř (23 %) vidí přímou souvislost s finanční výkonností, zatímco 22 % se snaží vyřadit společnosti se špatnými výsledky.

Drobní investoři byli rovněž dotázáni na největší překážku pro přijetí investiční strategie zaměřené na ESG. Nejčastější odpovědí bylo, že krize životních nákladů je nutí zaměřit se na nejziskovější společnosti bez ohledu na výkonnost ESG, což uvedla pětina (20 %). O něco méně respondentů (18 %) uvedlo, že překážkou jsou obavy z greenwashingu, zatímco 18 % se obává nedostatečné standardizace hodnocení ESG.

Dr. Daniel Klier, generální ředitel společnosti ESG Book, uvedl: ‚‚Drobní investoři stále častěji požadují větší transparentnost dopadů svých investic na udržitelnost, což je dáno rostoucím povědomím o tom, že pozitivní výsledky v oblasti ESG mohou zvýšit výnosy. Naše nové partnerství s eToro umožní více investorům přístup k vysoce kvalitním výsledkům ESG pro lepší rozhodování, což pomůže přizpůsobit kapitál udržitelnějším výsledkům.‘‘

Skóre ESG, které vypočítává společnost ESG Book, kombinuje nejaktuálnější zprávy z trhu, signály nevládních organizací a informace uváděné společnostmi. S využitím špičkové technologie a výzkumu se skóre denně přehodnocuje, aby odráželo veškeré změny ve výkonnosti společnosti v oblasti udržitelnosti, přičemž jakákoli aktualizace skóre je okamžitě k dispozici na platformě eToro.

You may also like...