Fond Kaufland letos rozdělil zrakově postiženým rekordní částku

Nevidomé mamince Veronice nyní pomáhá osobní asistent, masér Tomáš si může koupit masážní lehátko, studentu Lukášovi usnadní školu speciální zvětšovací lupa. To jsou jen některé z příběhů, ke kterým pomohl Fond Kaufland podporující zrakově postižené, do něhož každoročně putuje výtěžek z vánoční sbírky pro Světlušku. V jeho 3. kole grantového řízení bylo rozděleno celkem 2 518 559 Kč. „Konkrétně bylo ve třetím kole podpořeno 39 jednotlivců a 27 organizací pomáhajících lidem se zrakovým postižením,“ upřesnila Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland.

Společnost Kaufland se dlouhodobě snaží pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. Jedním z projektů, v nichž se výrazně angažuje, je Světluška, veřejná sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu, která pomáhá zrakově postiženým. V rámci této sbírky vznikl Fond Kaufland, který získané finanční prostředky rozděluje skrze otevřená grantová řízení. V roce 2021 rozděloval 17 milionů Kč, vůbec největší částku za 19 let existence Světlušky.

Komise složená ze zástupců Nadačního fondu Českého rozhlasu, Kauflandu a odborníků z oblasti služeb pro těžce zrakově postižené věnovala v rámci třetího kola grantového řízení 830 872 Kč jednotlivým osobám a 1 687 687 Kč organizacím pomáhajícím lidem se zrakovým postižením.

V Praze mimo jiné přispěla nevidomé matce Veronice na asistenta v domácnosti, který jí pomáhá s aktivitami, při nichž je potřeba zraková kontrola. Absolvent masérského oboru Tomáš si díky podpoře Fondu Kaufland mohl pořídit vhodné masážní lehátko. Student Lukáš dostal prostředky na stolní kamerovou zvětšovací lupu s hlasovým výstupem, která mu bude pomáhat při studiu.

Podpořena byla v Praze také organizace Země, která vytváří interaktivní knihu Pupa koumá svět určenou pro děti od 3 do 7 let se zrakovým postižením a zrakovým a kombinovaným postižením. Jejím cílem je dostat tuto pomůcku do potřebných rodin přes síť registrovaných služeb rané péče včas, a to právě v raném věku, kdy má dítě největší potenciál rozvinout své schopnosti. Příspěvek získala i Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, jejíž projekt je zaměřen na rozvoj digitální knihovny umožňující nevidomým a slabozrakým lidem získat tištěné dokumenty, jako jsou knihy, učebnice či časopisy v textovém formátu, který je pro ně přístupný prostřednictvím čtecích zařízení v PC, tabletu, telefonu nebo braillského řádku. Finanční pomoc na herní plochu s umělým povrchem na školní zahradě obdržela Škola Jaroslava Ježka pro zrakově postižené a další organizace.

Z Fondu Kaufland letos putovaly finance také na mimořádnou podporu sportu pro vrcholové a výkonnostní sportovce se zrakovým postižením a sportovní kluby, oddíly a jednoty, které tyto sportovce připravují. Dvanácti sportovcům a šesti organizacím bylo rozděleno celkem 1 933 636 Kč. 

A s podporou mohou zrakově postižení počítat i v roce 2022. Začátkem prosince totiž proběhl v prodejnách Kauflandu další ročník vánoční sbírky pro Světlušku, který přinesl rekordních 20 milionů Kč. Podporu z otevřeného grantového řízení Světlušky z Fondu Kaufland tak mohou znovu celoročně získat nejen těžce zrakově postižení, ale také organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo kombinovaným zrakovým postižením. Nejčastěji se jedná o osobní asistence a odlehčovací služby, průvodcovské služby, nákup kompenzačních pomůcek nebo příspěvky na vzdělávání a volnočasové aktivity.

You may also like...