Fond vzdělání přispívá téměř devadesáti znevýhodněným studentům

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve spolupráci s ČSOB již 28 let poskytuje studentům se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Pravidelnou finanční podporu letos nově získalo 16 nadaných studentů středních a vysokých škol. V tomto školním roce tak stipendium z Fondu vzdělání pobírá celkem 88 mladých lidí se zdravotním handicapem, ze sociálně znevýhodněných rodin nebo z dětských domovů. 

„Stipendijní program Fond vzdělání je zaměřený na odstraňování překážek v přístupu ke vzdělání. Zpočátku o stipendia žádali zejména mladí lidi se zdravotním handicapem. V posledních letech však dostáváme čím dál více žádostí od studentů, kteří nemohou studovat kvůli špatné finanční situaci svých rodin, a tak často volí nástup do zaměstnání před pokračováním studia. Nejde jen o rodiny samoživitelů a vícečlenných rodin s větším počtem dětí, obdobný problém v dnešní ekonomicky složité době může řešit prakticky kdokoli,“ vysvětluje Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 

„Díky společnému projektu Fond vzdělání, který vznikl před necelými třiceti lety, jsme podpořili již přes sedm stovek studentů, kterým jsme poskytli pravidelný studijní příspěvek. Dalších více než 600 studentů obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Jde o talentované studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří by si jinak nemohli kvůli zdravotnímu nebo sociálnímu handicapu studium dovolit a nás těší, že jsme jim mohli jejich cestu za vzděláním ulehčit,“ říká Petr Hutla, člen představenstva ČSOB zodpovědný za Řízení úvěrů a udržitelnost​​​​​​​.

Studentka Kateřina (15 let) se na Střední škole sociální a pedagogické Jana Blahoslava v Hejnicích věnuje oboru Veřejnosprávní činnost, který ji má připravit na studium práv na Univerzitě Karlově. „Od budoucího vysněného povolání právníka si slibuji nejen zajímavou práci, ale i cestu k prosperitě, která mi umožní cestovat a vést po všech stránkách naplněný život,“ doufá studentka. Kateřinu baví domácí práce jako je pečení, vaření či úklid. Volný čas tráví ráda v posilovně či s přáteli. Ze studijních předmětů ji nejvíce zaujala angličtina a biologie. Stipendium využije na zaplacení školného, ubytování na internátu a na dopravu do školy.

Od vzniku programu v roce 1995 získalo pravidelnou stipendijní podporu 701 studentů a dalších 618 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem poskytnuto více než 41 milionu korun. 

Více zde: vdv.cz/programy/fond-vzdelani

Jeden příklad využití příspěvku:

Kristýna (21 let) studuje psychologii a sociologii řízení na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Od příštího školního roku se chystá studovat na zahraniční škole v Praze jednooborovou psychologii v angličtině. Kristýniným cílem je rozšířit jakožto psycholog a do budoucna nutriční terapeut povědomí o poruchách příjmu potravy a mít pozitivní vliv na osoby s těmito problémy, pokud možno po celém světě. To se jí už nyní daří i díky jejím dvěma knihám o poruchách příjmu potravy a seberozvoje, které jsou přeložené do angličtiny. V současnosti vydává třetí knihu Jak uspět (ne)jen jako náctiletý. Vydání svých knih Kristýna financovala z vlastních zdrojů získaných konzultační činností, a protože jde o nákladnou záležitost, vypomohla si drobnými dary z hit-hit kampaně, kterou pro tento účel uspořádala. Kompletně pokrýt náklady na své vzdělání však již sama nezvládne.

„Získání stipendia od Výboru dobré vůle je pro mě velkou poctou, vážím si možnosti využít stipendia na zmiňované studium v anglickém jazyce. Peníze využiji výhradně pro úhradu školného a nákladů, které jsou se školou jako takovou spojené. Stipendium mi v tuto chvíli dá možnost plně se rozvíjet i v rámci výživy a terapeutických technik, jelikož díky němu mohu získat více prostoru na vlastní rozvoj,“ uvedla sympatická studentka.

Při studiu se soustředí zejména na propojení teorie s praxí. Snaží se o porozumění skutečným případům a případovým studiím, v kterých ji škola provází tak, aby byla jednou schopná provozovat svoji vlastní psychologickou praxi.

Kristýna aktivně působí na sociálních sítích, má svůj podcast, kde rozebírá úskalí dnešní doby, ráda čte a ve volném čase cvičí. „Každý rok se pravidelně snažím dělat různé kurzy a výcviky, které mě posouvají dále. Nyní absolvuji akreditovaný výcvik transformační psychologie pod MŠMT,“ dodává akční Kristýna.

Kristýniným největším snem je sociální impakt. Ráda by si během následujících let vybudovala jméno díky natáčení na sociální sítě v angličtině a také by chtěla mít svou vlastní kliniku a studio, ve kterém by z komplexního hlediska výživy a psychologie pomáhala lidem s jejich problémy a zároveň neustále pracovala na svém potenciálu.

You may also like...