Historický přívoz Vyšehrad je i přes nepřízeň doby stále v provozu

Nová prodloužená trasa zahrnuje zastávky Náplavka Smíchov, Podskalí, Kotevní a Císařská louka.

Převozní loď ŠEMÍK byla postavena přímo pro provoz této převozní trasy. Kapacita převozní lodi ŠEMÍK: 40 osob. Rozměry převozní lodi ŠEMÍK: délka 11,2 m, šířka 3,6 m, ponor 0,65 m.

Jméno lodi upozorňuje na historické souvislosti známé ze Starých pověstí českých, ve kterých se praví, že Horymírovi, vladykovi z Neumětel, zachránil kůň Šemík život, když s ním přeskočil hradby Vyšehradu. Horymír v jeho sedle přeplaval řeku Vltavu a běželi dále k Neumětelům, kde hrdinný kůň Šemík skonal, na následky zranění po skoku z Vyšehradské skály. Dodnes můžeme v Neumětelích navštívit Šemíkův symbolický hrob.

Jízdní řád Přívozu Vyšehrad: Každodenně od 10:00 do 18:00 hod. v 20 minutových intervalech nebo na přání, v sobotu již od 9:00 hod.  Společnost Pražské Benátky s.r.o. provozující Přívoz Vyšehrad bude jízdní řád v průběhu roku upravovat dle potřeb poptávky cestujících.

Jednotná cena lodního lístku: 20,- Kč / dospělý, dítě, senior, voják, student, tramp, kolo, zvíře.

 

 

 

 

 

 

You may also like...