Investiční Fond WATT & YIELD ze skupiny Portiva v prvním čtvrtletí navázal na úspěšný rok 2020

Obnovitelné zdroje v portfoliu investičního fondu WATT & YIELD ze skupiny PORTIVA zajistily v prvním čtvrtletí klientům zhodnocení jejich prostředků o 1,7 %. Fond tak navázal na úspěšný rok 2020 a také letos nakročil ke splnění svého celoročního cíle v podobě 6% čistého výnosu. 

Příznivých výsledků dosáhl WATT & YIELD navzdory skutečnosti, že výroba elektrické energie v jeho větrných elektrárnách zůstala kvůli počasí v prvním čtvrtletí za očekáváním. „Průměrná rychlost větru byla letos mezi lednem a březnem pod normálem. Kromě toho se kvůli nízké oblačnosti častěji objevovala námraza na lopatkách, což z bezpečnostních důvodů vedlo k několika odstávkám,” popisuje manažer fondu WATT & YIELD Martin Hubík

Fondu se přesto podařilo v první čtvrtině roku dosáhnout zhodnocení, jež odpovídá více než čtvrtině jeho celoročního cíle. Zásadní roli v tom sehrály solární elektrárny, jež si vedly nad očekávání dobře. Fotovoltaické panely u jihočeského Borku překonaly plánovanou výrobu o 5 %, elektrárna Klikov pak do sítě dodala dokonce o 16 % více energie, než se čekalo. “K dobrým výsledkům přispěly i dva úklidy sněhu z panelů, jež pomohly zvýšit efektivitu výroby,” uvádí Hubík. Celková hodnota aktiv fondu ke konci prvního čtvrtletí 2021 dosahovala 291,3 milionu korun.

K dalšímu růstu hodnoty aktiv ve fondu WATT & YIELD přispěje kromě pokračujícího zájmu investorů také nová akvizice, kterou fond uskuteční ještě během letošního druhého čtvrtletí. Ke stávajícím dvěma solárním a dvěma větrným elektrárnám přibude po roce a půl od založení fondu další větrný zdroj z majetku mateřské skupiny PORTIVA. „Jeho zařazením dostojíme svému závazku dále rozšiřovat aktiva fondu a navíc přispějeme k větší stabilitě výroby i diverzifikaci rizika,” říká výkonný ředitel skupiny PORTIVA Pavel Svoreň

Vedle zařazení dalšího zdroje do portfolia fond pro druhé čtvrtletí očekává také možné schválení novely zákona o podporovaných zdrojích energie. „Po několika letech přešlapování na místě by tak konečně mohlo dojít ke schválení rámce podpory pro budování nových obnovitelných zdrojů. To by spolu s prostředky připravenými v Modernizačním fondu mělo restartovat výstavbu nových obnovitelných zdrojů v České republice,” popisuje Martin Hubík. 

Fond je podle Hubíka připraven i na variantu, že v důsledku legislativních změn může dojít k přehodnocení přiměřenosti podpory výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. “Toto legislativní opatření management fondu dlouhodobě očekává, připravil se na něj a částečně jej již zohlednil v hodnotě investičních akcií,” uzavírá manažer fondu s tím, že na celoročním cíli v podobě 6% čistého výnosu se nic nemění. Více informací na fondy.portiva.cz.

Investiční skupina PORTIVA se orientuje na obnovitelnou energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v automotive a investiční fondy. Nekonsolidovaný odhad aktiv pod správou skupiny přesáhl k 31. 12. 2020 6 mld. Kč při obratu přes 2,8 mld. korun. Více na www.portiva.cz.

Foto: Portiva

You may also like...