Jak úspěšně vyvážet? MPO připravilo seminář pro české skláře

Ministerstvo průmyslu a obchodu v pátek uspořádalo seminář, který si kladl za cíl podpořit export českého sklářského průmyslu. Zúčastnilo se ho více jak 70 firem. Během semináře čeští skláři s pracovníky MPO, CzechTrade, Ministerstva zahraničí a Asociací malých a středních podniků a živnostníků rozebírali možnosti exportu českého sklářského průmyslu na trzích, které jsou pro tento segment aktuálně nejzajímavější. Akce navázala na nábytkářský seminář, který se na MPO konal dříve.

 

Český sklářský průmysl patří k váženým a tradičním českým oborům s vysokou přidanou hodnotou, který po desítky let skvěle prezentoval Českou republiku, díky unikátním výrobkům vznikajícím v pecích českých skláren. Vnímám, že v dnešním globalizovaném světě už sotva budeme moci konkurovat záplavě levného užitkového skla například z Číny, ale nemyslím, že to je konec světa. Je to výzva a současně příležitost uvědomit si, v čem je český sklářský průmysl jedinečný, kde jsme schopni nacházet vysokou míru přidané hodnoty, v čem je výjimečné vaše know-how, nebo kde se skrývá vaše technologická a oborová excelence,“ uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková na semináři.

Akce byla určena pro české sklářské firmy, začínající i zkušené exportéry. Dozvěděli se tak například jak rozšířit svá exportní teritoria, jak najít v daných zemích vhodného obchodního partnera, ale i to, jak podpořit exportní úspěchy na zahraničních veletrzích.

Jsem přesvědčena o tom, že z porevolučního nastavení coby dodavatelské ekonomiky s levnou pracovní silou jsme již získali maximum a náš další růst a potenciál spočívá ve změně směrem k tzv. ekonomice znalostní. K ekonomice na vyšším stupni zařazení v globálních hodnotových řetězcích, kde uplatníte výjimečné dovednosti a expertní znalosti,“ dodala ministryně Nováková.

MPO si uvědomuje, že těmto novým byznysovým požadavkům se musí co nejrychleji přizpůsobit i státní správa, konkrétně všechny složky podporující národní vývoz. Po vzoru vyspělých zemí je ambicí MPO vytvoření osy mezi aplikovaným výzkumem, přes rozvoj inovativního podnikání, chytré investice až po expanzi českých firem do zahraničí, tedy tzv. internacionalizaci. Za tímto účelem vznikla platforma Tým Česko. Kromě agentur CzechTrade, CzechInvest ji dále tvoří TA ČR, ČMZRB, ČEB a EGAP a CzechTourism. V praxi jde o navazující řetězec služeb ve všech fázích podnikání. Cílem je nejen zjednodušení přístupu firem k službám všech institucí a poskytování přehledné nabídky služeb nezávisle na tom, na kterou organizaci se firma obrátí, ale především možnost vytváření individuální nabídky služeb a asistence státu dle potřeb firmy.

Nejde tedy jen o to, abyste smysluplně využívali např. české oficiální účasti a výstavy a veletrhy, na kterých MPO nebo CzechTrade zajišťuje účast, abyste čerpali služby, které vám ušetří čas i prostředky při pronikání na nová teritoria. Jde rovněž o to, abyste stejně jako my vnímali svoji zahraniční expanzi v širších souvislostech a příslušné nástroje dokázali vhodně používat i v případě vašich start-upů, financování výzkumu, i např. v otázce exportního pojištění, řekla ministryně Nováková.

Účastníci se na semináři dále dozvěděli praktické informace, jak proniknout na britský, indický a italský trh, měli možnost individuálních konzultací s řediteli zahraničních kanceláři CzechTrade. Odborníci poradili s účastí na zahraničních veletrzích a představen byl i projekt Design pro konkurenceschopnost.

Milan Řepka, mluvčí MPO

You may also like...