Praha uspořádala seminář k tématu vzdělávání a prevence v oblasti duševního zdraví

Hlavní město zorganizovalo v úterý 14. května 2024 prostřednictvím své příspěvkové organizace Metropolitní zdravotnický servis další seminář z oblasti duševního zdraví. Cílem semináře nazvaného Nové trendy pozitivní psychologie – zvyšování psychické odolnosti u dětí a adolescentů bylo seznámit ředitele škol, pedagogy a sociální pracovníky s efektivními metodami zaměřenými na vzdělávání a prevenci v oblasti duševního zdraví a využití nových trendů, zejména multidisciplinárního přístupu v péči o ohrožené nebo duševně nemocné děti.

Události posledních let se spolupodílí na enormním nárůstu psychických potíží u dětí a mladistvých. U dětí je zaznamenáván vysoký nárůst psychických onemocnění. Psychiatrická péče pro děti a adolescenty je stále nedostatečná. Proto je nutné zaměřit se na propojenost jednotlivých resortů podpory. Je potřeba posílit spolupráci s meziresortními odborníky, rozvíjet systém vzdělávání a prevence v oblasti duševního zdraví, včetně vzdělávání jednotlivých pomáhajících profesí.

„Dětí, které trápí bolavá duše přibývá a je nutné na to reagovat. Prevence a vzdělávání v této oblasti je opravdu důležité. A pokud budeme mít empatické a vzdělané pedagogy, můžeme tím předejít mnoha situacím, které by děti dovedly až do ambulancí psychologů nebo psychiatrů. Vždyť například u mladých ve věku 15-19 let je třetí hlavní příčinou úmrtí sebevražda. V téhle situaci je opravdu nutné zatáhnout za záchrannou brzdu a rychle s tím něco dělat,“ říká náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.


Na semináři vystoupila ředitelka Metropolitního zdravotnického servisu Markéta Školoudová, která hovořila o vytvořením uceleného systému krizové pomoci pro hlavní město. Program na podporu duševního zdraví v Pražském centru primární prevence poté představil Jan Žufníček. O ⁠systému vzdělávání a prevenci v oblasti duševního zdraví, psychické odolnosti dětí, návaznosti služeb, propojenosti jednotlivých resortů, spolupráci s meziresortními odborníky hovořila dětská psychiatrička Lucia Vašková, odborná garantka oddělení vzdělávání v Metropolitním zdravotnickém servisu. Tématem, který propojoval všechny příspěvky semináře, byla pak spolupráce příspěvkových organizací pražského magistrátu se školami v oblasti duševního zdraví. Vytváření fungující sítě napříč resorty je naprostou prioritou všech.

„Náš vzdělávací program je reakcí na to, že doposud u nás neexistoval komplexní vzdělávací program, ale pouze semináře na jednotlivá témata, která nenabízí komplexní přístup a plošné řešení problému. Z dlouhodobého hlediska potřebujeme zastavit nárůst rozvoje duševního onemocnění a podpořit děti v tom, aby dnešní dobu a její tempo zvládly. Dnešní doba klade nároky se naučit se sebou jinak zacházet, je potřeba investovat do rozvoje emoční inteligence a posilování psychické odolnosti,“ dodává ředitelka Metropolitního zdravotnického servisu Markéta Školoudová.

You may also like...