Jak darovat dům, byt či chatu?

Chcete jen ušetřit za notářské poplatky?

darování nemovitosti stačí uzavřít darovací smlouvu, nechat úředně ověřit podpisy účastníků a podat návrh na vklad na příslušný katastrální úřad (za poplatek 1.000 Kč).

Ve srovnání s dědickým řízením ušetříte i za znalecké posudky, které se musí nechat zpracovávat, dále nemusíte  vyplácet sourozence,  nebo další příbuzné osoby. V případě darovací smlouvy mezi příbuznými  je převod osvobozen od daně z příjmu, obdarovaný  ušetří 15 procent z hodnoty darované nemovitosti. Od této daně však nejsou osvobozeny sestřenice a bratranci.

Víte, že nejčastěji  darujeme nemovitost potomkům?

Ze SJM  je tak možné darovací smlouvou darovat například podíl ½ některému z dětí a zbytek si mohou manželé ponechat ve svém vlastnictví.

Darováním nemovitosti nezletilému dítěti se někdy řeší  vypořádání  SJM po rozvodu rodičů.  Taková řešení však musí projít opatrovnickým soudem, který vydá souhlas za nezletilé dítě. Rodičovský nápad  řešení rodinné situace se nemusí shodovat se zájmy dítěte.

Například rodiče syna mohou  darovat nemovitost pouze jemu, ale mohou darovat také  jemu a jeho manželce do SJM  formou darovací smlouvy. Obdarovaní oba manželé jsou osvobozeni od daně z příjmu z důvodu příbuzenství.

Odvolání daru

Odvolání daru lze provést pouze soudní cestou

Dárce může požadovat vrácení daru, nebo úhradu pravidelné dávky v případě, že se dostane do nouze a sociální tísně. Platí to však jen v případě, že se do této nouze  dárce nedoslal  z vlastního zavinění. Například  pokud by nepracoval nebo se sám zadlužil  a tím se dostal do sociální tísně.

Odvolat dar je možné, pokud bylo jednání obdarovaného v rozporu s dobrými mravy. Např. hrubé a opakované napadání dárce ze strany obdarovaného, nebo spáchání trestného činu obdarovaného vůči dárci nebo odmítnutí poskytnutí pomoci dárce obdarovaným a to po jeho opakovaných urgencích,.

Závazek  vděčnosti

V darovací smlouvě může být ukotvený závazek obdarovaného postarat se o dárce v době jeho nemohoucnosti či nemoci, nebo závazek péče o dárce či zajištění stravy či dopravy atd.

Jedná se o závazek, který  je ukotvený i  v Občanském zákoníku  a pokud by nebyl  plněný je to důvod k odvolání daru. Jedná se o  například odmítnutí pomoci či dlouhodobý nezájem o osobu dárce a to i v případě jeho nemoci.

You may also like...