John Julius Norwich – Čtyři vladaři

John Julius Norwich, znamenitý vyprávěč dějin, předkládá knihu plnou překvapivých detailů o čtyřech vladařích, které spojila doba i stejný kontinent. Nechybí odhalující pohled na klíčové události dramatického 16. století. Autor své čtenáře vezme na důležitá tažení, mezi rodinné příslušníky, přátele i rivaly těchto panovníků a čtivým způsobem odvypráví vše důležité, co ovlivnilo tehdejší i budoucí Evropu.

Autor zkoumá velkolepost, politiku i akce těchto čtyř mocných vládců. Jak naznačuje samotný název knihy, nechyběly posedlosti, které panovníky vedly k tomu, že jednali tak, jak jednali. Jindřich VIII. byl posedlý svým nástupnictvím, potřeboval zplodit syny. František I. svou posedlost zaměřoval na území, která Francie ztratila, jeho nejvyšším zájmem byl Milán. Karel V. svou energii věnoval směrem k Burgundsku, odkud pocházel. Zaměřoval se také na Blízký Východ. Sulejman Nádherný se permanentně soustřeďoval na rozšíření Osmanské říše, a tím se stal vážnou hrozbou celé Evropě.

Kniha staví Sulejmana Nádherného na stejnou rovinu s Jindřichem VIII., Františkem I. a Karlem V. Do příběhu tak zasahuje muslimský vladař. Svou tvrdou vládou a množstvím vojenských tažení vytvořil z Osmanské říše světovou velmoc. Nebyl ale jen krutým panovníkem po vzoru svého otce, i on se zajímal o jazyky a umění. O svou říši pečoval a k jeho velkým úspěchům můžeme řadit také revitalizaci a zpřehlednění právního systému v říši.

Kniha neopomíná ani množství lidí, kteří stáli v pozadí panovníků, předkládá nám kompletní vyprávění a příběhy, které byly důležité v jejich životech, a které také přispěly k dotvoření jednotlivých a evropsky důležitých událostí. Vedle čtyř mocných monarchů a jejich individuálního dědictví příběhem hýbe také pátá mocná postava, papež. Nenajdeme ho sice v názvu knihy, ale i on je klíčovým hráčem v tažení za mocí v celé Evropě.

V knize nehledejte ucelenou historii Evropy v 16. století, to není jejím cílem. Jedná se spíše o přehled této rozbouřené éry, o komplexní pohled na utváření Evropy očima čtyř monarchů. Kniha nabízí pochopení střetů mezi jednotlivými říšemi, uvádí osobní touhy a slabosti velikánů, kteří utvářeli historii kontinentu. Jak autor sám tvrdí: „Tito vládci zanechali otisk na zemi, které vládli, a transformovali celý civilizovaný svět.“

Norwich John Julius – Čtyři vladaři. Jindřich VIII., František I., Karel V., Sulejman Nádherný a posedlosti, které stvořily moderní Evropu (anotace):

Kniha známého britského historika přináší barvitý a čtivý pohled na evropské dějiny 16. století perspektivou čtyř výjimečných panovníků. Narozeni během jediného desetiletí, překonávali anglický král Jindřich VIII., jeho francouzský současník František I., císař Karel z rodu Habsburků a osmanský sultán Sulejman, přezdívaný Nádherný, své současníky na evropských trůnech. Někdy spojenci, jindy rivalové, tito vladaři výrazně poznamenali dějiny evropského kontinentu a celého měnícího se světa na prahu novověku.

Z anglického originálu Four Princes. Henry VIII, Francis I, Charles V, Suleiman the Magnificent and the Obsessions that Forged Modern Europe vydaného nakladatelstvím John Murray v roce 2016, přeložil Aleš Valenta

Vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2019 ve společnosti Albatros Media a.s. www.ivysehrad.cz

Znamenitý britský popularizátor historie John Julius Norwich (* 1929) je autorem proslulých publikací věnovaných např. Byzanci a Středomoří, anglické architektuře, Shakespearovi a jeho době či dějinám papežství. Syn konzervativního politika a spisovatele Duffa Coopera sloužil v britském námořnictvu, po studiu na Oxfordu působil v diplomatických službách v Jugoslávii a v Libanonu. V roce 1964 diplomacii opustil a rozhodl se věnovat psaní. Intenzivně spolupracoval s televizí a rozhlasem – napsal a uváděl kolem 30 historických dokumentů, několik let s úspěchem moderoval vědomostní soutěž BBC My word! Norwich se již dlouhodobě angažuje v řadě charitativních projektů, mj. je čestným předsedou britské nevládní organizace na ochranu kulturního dědictví (WMF Britain).