Kniha „Nemrzačte naši historii“ objektivně rozebírá historické události spojené s osvobozováním Československa

Kniha, kterou vydal spolek Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, z.s., je reakcí na falšování našich novodobých dějin a jejich interpretaci záměrně vytrženou z kontextu historických souvislostí ze strany EU, některými našimi politiky, ale také rádoby historiky a některými takzvaně neziskovými organizacemi.

Kniha objektivně a pravdivě rozebírá dvě novodobé historické události spojené s přímým osvobozováním Československa na podzim roku1944 a na jaře roku 1945, a sice tzv. „krvavou“ Karpatsko-dukelskou operaci probíhající v září říjnu 1944 a skutečnou roli Ruské osvobozenecké armády (ROA) při osvobozování Prahy v květnu 1945.

V knize jsou unikátní dokumenty a fotografie ze soudního procesu s generálem Vlasovem a spol., který proběhl v Moskvě v roce 1946. Spisovatel Ing. Oldřich Jurman z 3 600 stran soudního spisu zatím vybral okolo osmdesáti stran textů a fotografií, které s doprovodným textem v knize autenticky a pravdivě ozřejmují činnosti ROA zejména v dubnu 1945 před příchodem ROA do Prahy, skutečnou činnost ROA v Praze a v okolí v květnových dnech 1945 a okolnosti zajetí velení a nemalé části příslušníků ROA 12. května 1945 v okolí Lnářů. Tyto autentické dokumenty, včetně výpovědí hlavních velitelů ROA a zajatých německých velitelů, kteří koncem války přišli do styku s ROA, budou u nás a v Evropě zveřejněny poprvé v historii a vznáší do činnosti ROA, včetně činnosti ROA na území Československa v dubnu a v květnu 1945, naprosté jasno.

V knize je zařazena i další unikátní pasáž, která je věnovaná Karpatsko-dukelské operaci. Tuto část zpracoval jeden z nejrespektovanějších československých historiků specializujících se celoživotně na dějiny druhé světové války, s důrazem na československý a zahraniční odboj, Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. Na faktech z válečných deníků a z různých autentických hlášení československých vojenských velitelů ze září a října 1944 uvádí nezkreslený průběh této složité a náročné vojenské operace, i skutečné ztráty příslušníků 1. československého armádního sboru v Karpatsko-dukelské operaci. Na faktech ukazuje, že ve srovnání s jinými podobnými válečnými vojenskými operacemi fakticky byly lidské ztráty v Karpatsko-dukelské operaci podstatně nižší, v žádném případě však nebyly zdaleka tak „krvavé“, jak v posledních letech naši veřejnost klamou rádoby novodobí historikové.

V knize jsou Jiřím Petrášem v závěrečné pasáži zveřejněna i historická fakta z osvobozování Českých Budějovic 9. května 1945 a příspěvky Ludvíka Engela, Jaroslava Bašty, Ladislava Petráše a Stanislava Balíka.

You may also like...