Konference Family Centered Care: Zapojení rodiny při léčbě vážně nemocných dětí

Již 13. října se v pražském Paláci ARA uskuteční první ročník odborné konference Family Centered Care – péče zaměřená na rodinu. Právě zapojení rodinných příslušníků při poskytování zdravotní péče vážně nemocným dětem bude ústředním tématem celého setkání.

Hlavním cílem konference, za níž organizačně stojí Nadační fond Dům Ronalda McDonalda, je prezentace a sdílení praktických zkušeností lékařů, zdravotníků a dalších profesionálů z klinické praxe týkajících se vlivu přítomnosti rodiče u vážně nemocného dítěte. Dlouhodobým záměrem nadačního fondu je vytvoření platformy pro diskusi o filozofii Family Centered Care, následná definice a využití základních principů této myšlenky v rámci poskytování léčebné péče a v neposlední řadě také obecné otevření tohoto důležitého tématu jak v médiích, tak na celospolečenské úrovni.

Konference je určena především odborné veřejnosti, záštitu nad akcí převzala Fakultní nemocnice v Motole. Své zkušenosti z dlouholeté praxe budou sdílet primářka Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol Petra Keslová, lékařka neonatologické oddělení Nemocnice České Budějovice Kateřina Matějová, duchovní FN Motol Jakub Formánek, terapeut a konzultant Jiří Ježek, vedoucí klinická psycholožka FN Brno Věra Čoupková, spoluzakladatelka Nadace rodiny Vlčkových Katarína Vlčková a výkonná ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda Ivana Pešatová. Úvodní slovo přednese náměstek pro léčebně preventivní péči FN Motol Martin Holcát.

Konference se koná 13. října 2022 v Paláci ARA od 13 do 19 hod, více informací a cestu k registraci zdarma naleznete zde: Konference-o-roli-rodiny.

You may also like...