Královské město Nymburk je známé historickým centrem i místním pivovarem

Název Nymburk je odvozen od slova Neuenburch, latinsky Novum Castrum – Nový hrad. Podle bájeslovné Hájkovy kroniky se ovšem Nymburk dříve jmenoval Svinibrod, a to údajně z důvodu, že se zde na druhé části, dnes za Labem, pásly svině (prasata). Město Nymburk leží ve Středočeském kraji a žije tu přibližně 15 tisíc obyvatel. 

Nymburk vděčí za své založení Přemyslu Otakaru II. Přesné datum, kdy bylo započato s výstavbou Nymburka, však dodnes není úplně známo. V současnosti je za vznik města přijímán rok 1275.

Symbolem města jsou cihlové hradby s hranolovými baštami. Původně město obepínala linie dvou hradeb, bílé opukové a červené cihlové, společně se dvěma příkopy, které se zachovány dodnes coby Malé a Velké Valy. Z hradeb zůstaly jen zbytky, nejdelší úsek na východě, u něhož se nachází i staré děkanství, byl počátkem 20. století romanticky zrekonstruován. Další pozůstatky zdí se nachází v Hradební ulici.

Dominantou města je gotický cihlový kostel svatého Jiljí stojící na Kostelním náměstí. Původně měl dvě věže, jedna z nich však byla po požáru stržena, proto má zbývající věž zvláštní pozici mimo osu chrámu.

Kromě hradeb městu také vévodí silniční most, který spojuje centrum města s částí zvanou Zálabí. Most přes Labe byl postavený v letech 1912 až 1913 architektem Františkem Roithem.

V centru města na náměstí Přemyslovců je vzácná renesanční radnice. Budovu městské radnice nechali nymburští konšelé vystavět v letech 1524–1526, zcela dokončena byla až v roce 1546. Do dnešní doby se zachovala štuková výzdoba prostoru za mázhauzem a kamenná deska s latinským nápisem.

Historické jádro města se středověkými hradbami, chrámem sv. Jiljí a dalšími památkami bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Pivovar Nymburk byl založen roku 1895, samotné vaření piva ve městě má však delší tradici. Historie pivovarnictví tu sahá až do 14. století. V pivovaru vyrůstal spisovatel Bohumil Hrabal, který do něj zasadil děj známé novely Postřižiny. Novelu později zpracoval režisér Jiří Menzel ve stejnojmenném filmu, natáčelo se ale v pivovaru Dalešice.

Pavel Fryml
Foto: Petr Brodecký
Zdroj: wiki a archiv redakce

You may also like...