Lesnický den a dřevorubecká show v Národním zemědělském muzeu Ohrada

V sobotu 19. října od 9 do 17 hodin je pro zájemce v Národním zemědělském muzeu Ohrada připraven nabitý program, hudební produkce i občerstvení. Dřevorubecká show, ukázky řemeslné práce se dřevem, projekce filmů i výstava historických pil. To vše čeká návštěvníky letošního Lesnického dne. 

Novinkou Lesnického dne na loveckém zámku Ohrada je dřevorubecká show za účasti vicemistra světa Martina Komárka. Show bude probíhat v 11 a ve 14 hodin. Součástí bude také prezentace motorových pil STIHL, švédských seker Hultafors a lesnických strojů a štípaček dřeva Manatech.

Na programu Lesnického dne je také promítání lesnických filmů, ukázky lesní pedagogiky, dřevosochání či výroby dřeváků, dřevěných koryt, šindelů i ručního opracování dřeva na trámy a na fošny. Na návštěvníky čeká i výstava historických pil od české firmy RINCO, doplněná o unikátní exponáty ze sbírek Národního zemědělského muzea. „Chceme představit práci lesníků z pohledu historie, zapomenutých řemesel i vývoje lesnických nástrojů, ale také jejich práci současnou, kdy lesníci napínají všechny síly k boji s kůrovcem. Zábavu i poučení u nás najdou návštěvníci všech věkových kategorií,“ říká zástupkyně ředitele Národního zemědělského muzea Ohrada Jana Melcrová.

Lesnického dne se zúčastní Radan Bernacký, spoluautor knihy Motorová pila a její historie, kterou v letošním roce vydalo Národní zemědělské muzeum. Zájemci si knihu budou moci koupit a také si ji nechat podepsat. Návštěvníci si také mohou prohlédnout expozice muzea a výstavy Příroda v ilustraci – Barbora Janů a Lýkožrout smrkový – pohroma lesa.

Výstava o kůrovci je zajímavá nejen ukázkami muzejních sbírkových předmětů, které se vztahují k biologii a metodám boje s tímto škůdcem, ale také vypráví příběh kůrovcových lesních kalamit na pozadí tří lesnických generací. Představuje přehled historických kalamit, ukázky z odborné literatury a dobové fotografie, dokládající dlouhodobý boj lesníků o zdravé hospodářské lesy.

 Pro děti jsou připraveny tvořivé výtvarné dílny a o hudební doprovod se postará kapela Kůrovci. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

O knize:

Motorová pila a její historie

Vladimír Simanov – Radan Bernacký
V československé ani české či slovenské odborné literatuře zatím nevyšla publikace zabývající se komplexně základním mechanizačním prostředkem těžby dříví – motorovou pilou. Publikace Motorová pila a její historie autorů Vladimíra Simanova a Radana Bernackého zaplňuje toto bílé místo a přináší nové poznatky nejenom k problematice historických a společenských souvislostí, ale i k vývoji motorových pil včetně potřebných technických detailů.

Vzhledem k tomu, že se v Československu motorové pily od 50. let minulého století nevyrábí, je věnována osobitá pozornost „české, resp. československé konstrukční stopě“ ve vývoji motorových pil, která je významná, ale téměř neznámá. S ohledem na to, že je motorová pila nejrozšířenějším ručním strojem používaným v těžbě dříví, arboristice, řemeslech a hobby aktivitách (včetně zahrádkářství), je tato publikace zajímavá pro široký okruh čtenářů a je přínosná i jako studijní materiál. Publikace bohatě vybavená obrázky a fotografiemi je názorná a graficky poutavá, datace je doložena citacemi včetně dostupných čísel patentových spisů. Specifický vývoj mechanizace lesní těžby na území Československa je dokumentován výstižnými texty a přehlednými tabulkami.

You may also like...