Lidl instaluje fotovoltaické elektrárny na střechy svých prodejen a skladů

Není žádnou novinkou, že problematika udržitelného rozvoje patří mezi priority Lidlu. V letošním roce proto pokračuje v dalších krocích, a ještě více podporuje ekologický aspekt svých budov. Po 8 elektrárnách v minulých letech tento rok instaluje fotovoltaické elektrárny na střechy více než 45 prodejen. V letošním roce se také podařilo realizovat násobně větší elektrárnu na střeše logistického centra Buštěhrad, které se v loňském roce zařadilo mezi nejekologičtější budovy na světě a obdrželo certifikaci BREEAM In Use. 

Společnost Lidl není v provozu fotovoltaických elektráren žádným nováčkem. Již v letech 2019 a 2020 Lidl instaloval na střechách 8 prodejen fotovoltaické systémy. Vyrobená elektrická energie slouží pro vlastní potřebu prodejen a pokryje zhruba 20 % jejich roční spotřeby. V letošním roce však již realizuje ambiciózní plán a instaluje fotovoltaické panely se střídači na dalších více než 45 prodejen. Celkem by tedy na přelomu tohoto roku mělo dojít k připojení 54 prodejen.

Logistické centrum Buštěhrad představuje unikátní stavbu nejen z hlediska komplexní environmentální certifikace, kterou v loňském roce získalo, ale rovněž z pohledu instalace rozsáhlé instalace fotovoltaických panelů na střeše budovy.  „Celkový instalovaný výkon buštěhradské fotovoltaiky činí bezmála 1 MWp a za jeden rok vyrobí cca 870 MWh čisté elektrické energie. Takové množství elektřiny by pokrylo roční spotřebu cca 300 domácností, tedy spotřebu menší vesnice. Prostřednictvím fotovoltaických panelů dojde rovněž k omezení emisí a to o 355 tun CO2/rok,“ přibližuje mluvčí společnosti Lidl Iveta Barabášová. Lidl by však nerad usnul na vavřínech a plánuje každý rok dalších přibližně 50 instalací fotovoltaických elektráren na svých prodejnách.


S možností instalace fotovoltaických elektráren počítal Lidl při projektování svých prodejen již v roce 2015, kdy představil prodejnu nového typu v Berouně. Stavěl proto své prodejny již se zesílenou střešní konstrukcí právě pro umístění technologií, které jsou pro vlastní výrobu elektrické energie nezbytné. Tento krok se ukázal jako velmi vizionářský a právě např. prodejna v Berouně již má „svou“ fotovoltaickou elektrárnu čerstvě osazenou. Zároveň společnost Lidl velmi dbá na bezpečnost takových instalovaných řešení a samotné realizace probíhají pod pečlivým dozorem a s několikastupňovou kontrolou. Využívá pokročilých technických řešení tak, aby jakákoliv i drobnější závada neznamenala zvýšené riziko pro své okolí.

Již dnes je 65 prodejen Lidl vybaveno také rychlodobíjecí stanici pro elektromobily, což představuje ideální kombinaci moderních technologií ohleduplných k životnímu prostředí a zároveň optimální řešení pro zákazníky, kteří si mohou během svého nákupu dobít svůj elektromobil. Energie ze solárních panelů může nabíjet i elektromobil a v takovém případě se jedná o lokálně vyrobenou elektrickou energii, co nezatěžuje distribuční síť.

V letošním roce také došlo k pilotní instalaci fotovoltaické elektrárny na prodejně se starším typem střechy – tzv. sedlovou střechou – a to na prodejně v Praze v Kolbenově ulici. Tímto krokem společnost Lidl rozšiřuje svůj záměr ve stavbě fotovoltaických elektráren nejen na prodejny novějšího typu (s plochou střechou), ale na veškeré prodejny, kde k tomu budou příhodné podmínky. Problematiku udržitelného rozvoje tak Lidl bere velmi vážně a neustále hledá další a další možnosti.

You may also like...