V Praze vzniká oborový klastr Prague.bio, připravuje mezinárodní konferenci

V Praze vzniká oborový klastr Prague.bio. Platforma bude sdružovat vědecké pracovníky, investory či zástupce průmyslu, kteří se věnují vývoji nových léčiv, diagnostiky či dalších medicínských technologií. Důležitou roli při volbě lokace hraje fakt, že Praha si vybrala pro svůj strategický rozvoj i biotechnologie. Spolu s umělou inteligencí či kosmickými technologiemi se biotechnologie mají stát jedním z oborů, ve kterém bude naše hlavní město patřit k předním evropským centrům. 

Další informace nám sdělila Jana Žaludová, která má vznik klastru na starosti.

Kde se vzala prvotní myšlenka založení biotechnologického klastru Prague.bio?

Potřebnost vzniku tohoto spolupracujícího uskupení je přirozeným pokračováním dlouholetých úspěšných aktivit skupiny Ústavu organické chemie a biochemie, transferové kanceláře IOCBTech, inkubátoru i&i Prague a investičního fondu i&i Bio. Právě kolem UOCHB vzniklo unikátní know-how, jak mohou akademické instituce efektivně spolupracovat s firmami a investory. Ústav a jeho inovační ekosystém patří v rámci regionu střední Evropy k nejvýznamnějším hráčům v oblasti vývoje léčiv, diagnostických a medicínských projektů, který se celosvětově proslavil například díky objevům profesora Holého. Chceme nabídnout tyto zkušenosti a kontakty využívané v rámci vzniku nových start-upů v i&i Prague co nejširšímu množství partnerů, kteří se podílejí na rozvoji biotechnologií. Dalším impulzem bylo zařazení rozvoje biotechu do strategických cílů hlavního města Prahy. Klastr Prague.bio je naším příspěvkem k jeho naplnění.

Mohla byste ho prosím charakterizovat a popsat, jaké má v krátkodobém i dlouhodobém horizontu cíle?

Naším aktuálním cílem je přispět k tomu, aby Praha začala plně využívat svůj potenciál, který se v oblasti přírodních věd a biotechnologií skrývá. Máme zde vytvořenou veškerou potřebnou infrastrukturu, která nám umožňuje pracovat s nápady z oblasti BioTechu a MedTechu od jejich zrodu až po finální výrobu a uvedení na trh. Přesto se velmi často stává, že se mnoho českých unikátních nápadů rozvíjí v zahraničí. Naším problémem je, že zde chybí platforma, která by všechny zúčastněné subjekty sdružovala, dávala jim možnost pravidelné výměny informací, názorů, zkušeností a byla mediátorem celkového rozvoje transferu biotechnologií. Věříme, že Prague.bio tuto mezeru vyplní a pomůže k tomu, abychom dokázali využít veškeré nabízené synergie. 

V dlouhodobém horizontu bychom chtěli přispět k tomu, aby se Praha stala evropským lídrem na poli biotechnologií. 

Koho klastr Prague.bio bude sdružovat?

Náš klastr si klade za cíl sdružit všechny významné aktéry, kteří se nějakým způsobem věnují vývoji léků, diagnostiky a dalších medicínských technologií. Patří sem univerzity a výzkumné ústavy reprezentující místa vzniku nových nápadů. Dále jsou to inkubátory a kanceláře transferu technologií, které tvoří důležité spojovníky mezi vědou a byznysem. Následují spin-offy a start-upy, tedy malé firmy stojící na počátku komerčního rozvoje nových technologií. A v neposlední řadě jde o potenciální investory, kteří jsou ochotni finančně podpořit rozvoj projektů, a velké průmyslové firmy, jež dokáží díky svým kapacitám zajistit velkovýrobu a distribuci finálních výrobků. A nesmím zapomenout ani na státní správu a samosprávu, které chceme do klastru také aktivně zapojit. 

V médiích se objevila informace, že naše metropole bude hostit první mezinárodní konferenci Prague.bio za účasti fondů, které celkově spravují více než 5 miliard korun určených na investice do nadějných vědeckých projektů. Můžete nám prosím o této akci říci více?

Konference Prague.bio proběhne 26. září v Lichtenštejnském paláci v Praze a jde o první viditelný výstup naší iniciativy. Zúčastní se jí přes 100 akademiků, investorů a představitelů průmyslu z celé střední Evropy. Zkušení investoři a zástupci předních farmaceutických a diagnostických firem se na ní setkají s nadějnými startupy, vědci a studenty, aby jim svými radami a postřehy pomohli při komercializaci jejich vědeckých nápadů. Zástupcům průmyslu a investorům konference naopak poskytne zajímavý prostor pro výměnu názorů a možnost navázání další spolupráce. 

Kdo se objeví mezi řečníky konference?

V tuto chvíli můžeme prozradit, že se mezi řečníky objeví například uznávaný odborník na sekvenační systémy z Roche Diagnostics Solutions Jan Berka, který se ve své přednášce zaměří na úlohu tzv. imunomu v diagnostice, prognóze a léčbě nemocí. Dalším významným hostem je Marek Šťastný z Bristol-Myers Squibb, který si připravil příspěvek týkající se využívání moderní imunoterapie v protinádorové léčbě.

To však není zdaleka vše. Kromě výše zmíněných přednášek nabídne Prague.bio konference také zajímavou diskusi v rámci panelové debaty investorů. Zapojí se do ní Aleksander Kłósek z polského YouNick Mint VC, Alexander Schwartz z rakouského fondu xista science ventures, Michael Krebs z německého KHAN Technology Transfer Fund či Jaromír Zahrádka z i&i Biotech Fund. Hovořit budou mimo jiné o potenciálních rizicích financování vědeckých startupů v úplných začátcích jejich vývoje.

Další jména jsou v jednání. Jakmile to bude možné, zveřejníme je na našem webu www.prague.bio.  

You may also like...