LIGA LIBE – 100 000 podpisů v nákupním košíku do Senátu

Dne 12. června se v prostorách Senátu ČR konala dlouho avizovaná a kromobyčejně důležitá událost pro české držitele legálních soukromých zbraní, která může nepochybně nejen k ochraně jejich práv před hrozícími bruselskými zákazy, ale taktéž zejména přispět zásadní měrou k bezpečnosti našeho státu i zvýšit právní jistotu ohledně možnosti užití zbraně či sebeobranného prostředku našich občanů.

Šlo o odevzdání více než 100 000 podpisů petice, proti nesmyslnému odzbrojení, přičemž nasbírání organizátorům z lidskoprávní platformy LIGA LIBE trval jenom o něco více než pouhý rok (pozn. jejich předchozí petice měla podpisů celek 110 tisíc a sbírala se skoro 5 let). Jde tak o jedno z nejmasivnějších protestních občanských hnutí, ke kterému se svým podpisem mimo dalších známých osobností společenského i politického života připojili dokonce i prezident našeho státu se svou chotí, jakož i premiér ČR, předseda Sněmovny, aj. Dnes k těmto významným a jistě ne zcela běžným petentům taktéž i předseda Senátu ČR Jaroslav Kubera, který dnes připojil svůj podpis pod tento dokument, takže kolekce podpisů nejvyšších ústavních činitelů je nyní kompletní. Spolu s tímto zde přijal i nákupní košík po okraj naplněný podpisovými archy, který díky své váze a objemu bylo problémem do této instituce vůbec dostat.  

Masivní podpora ústavního práva bezúhonných občanů na zbraň či sebeobranný prostředek

Předseda Senátu zde na následné tiskové konferenci prohlásil: „…v době, kdy je již možné vytisknout si funkční zbraň na 3D tiskárně nechápu, proč by se měly legální soukromé zbraně omezovat, tedy ty, kterými se teroristické útoky rozhodně nepáchají. Naopak jejich držitelé mohou zabránit jejich spáchání. Teroristé navíc nyní nejčastěji útočí například noži. Bude se tedy vlastnictví nože třeba též zakazovat?“ 

Zmíněná akce by měla zásadním způsobem podpořit novou klauzuli, která by měla být do budoucna vložena přímo do Listiny práv a svobod a jež by jako součást ústavního pořádku nejen potvrdila naše dosavadní vysoce funkční zákony, které jsou však vlivem implementace direktivy v EU v ohrožení, ale taktéž i na vyšším stupni zákonně podepřela možnost právo na osobní obranu našich občanů a užití zbraně pro krajní a krizové situace. 

Jak se k věci nakonec vyjádřil prezident zmíněné LIGY, Pavel Černý: „My nechceme rozhodně zbraňové zákony uvolňovat, tedy je nějak liberalizovat, ale pouze zachovat současný vysoce funkční a bezproblémový stav. ČR je statisticky dlouhodobě jednou z nejbezpečnějších zemí světa a to nejlépe dokládá, že u nás vše funguje. A naše zákony, kterými by se mohl kdokoliv spíše inspirovat, by nám nyní chtěly měnit státy, kde kriminalita i počty teroristických činů jen nezadržitelně stoupají. Prostě chraňme si to cenné, co máme. Pojistěme si to. A to nejlépe na ústavní úrovni…“

Zástupci LIGY LIBE na konci setkání pak předsedovi Senátu Kuberovi i zde taktéž přítomnému předsedovi senátního petičního výboru Jiřímu Drahošovi předali stylová trika s nápisem, který je jejich hlavním mottem, tedy: „Zlo vítězí tehdy, až dobří lidé neudělají nic“.

You may also like...