Mezinárodní den mateřského jazyka slaví i T(t)ichý jazyk

Víte, že se po celém světě mluví přibližně 7 tisíci jazyky? Jsou to jazyky různého typu, z nichž některé neexistují v písemné podobě, ale přesto jsou ve své komunitě používány a pro určitou skupinu lidí jsou jazykem mateřským.

A to je přesně důvod, proč UNESCO roku 1999 stanovilo den 21. 2. Mezinárodním dnem mateřského jazyka. Je to totiž důvod k oslavě, protože jazyk obecně je nositelem jedinečné zkušenosti a znalostí dané komunity lidí. 

Mezinárodní den mateřského jazyka slaví i lidé s poruchou sluchu, kteří komunikují českým znakovým jazykem. Ten má svou specifickou gramatiku i pravidla, a protože se komunikuje rukama, je to jazyk vizuální. U slyšící většiny často panují mýty, že je znakový jazyk mezinárodní, že je to „jen“ čeština převedená do pohybu rukou nebo že to vlastně vůbec není jazyk, ale znaková řeč. Všechny tyto tři věci jsou ale špatně.

Každá země má svůj vlastní znakový jazyk, který vznikl v dané komunitě lidí a stále se vyvíjí. Existuje uměle vytvořený mezinárodní znakový systém, díky němuž se základními znaky domluví neslyšící po celém světě, ale jinak si český a holandský neslyšící nerozumí úplně stejně jako Čech a Holanďan, kteří používají mluvenou řeč. No a proč je mylný termín „znaková řeč“? Řeč je totiž mluvená, jazyk je systém, který slouží jako základní prostředek lidského dorozumívání, tedy komunikace. Také neřeknete „česká řeč“, ale „český jazyk“, podle toho je možné si „znakový jazyk“ zapamatovat nejsnáze.

Český znakový jazyk je možné se také učit, Tichý svět – chráněná pracoviště nabízí kurzy v rámci svého provozu Tichý jazyk. Kurzy je možné navštěvovat po celé republice, a to jak naživo, tak online. Kde přesně jsou kurzy vypsány se dozvíte na stránkách www.tichyjazyk.cz. Jako jediná organizace u nás také nově připravuje kurzy pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením.

Foto: Tichý svět

You may also like...