Mistr výtvarného dialogu Josef Zlamal vystavuje v Černé labuti spolu se sochařem Richardem Štiplem

Galerie Černá labuť zve na tvorbu respektovaného zástupce mladé výtvarné generace Josefa Zlamala. Do výstavy s názvem Stalo se za bílého dne si Zlamal přizval svého dlouholetého spolupracovníka sochaře Richarda Štipla. Galerijní prostory jsou tak svědkem mimořádné symbiózy děl dvou autorů, která se vzájemně doplňují, reagují na sebe a vytváří tak originální, ale sdělné umělecké poselství.

Na výstavě jsou však stěžejní obrazy Josefa Zlamala, jehož kresby a obrazy dokážou vést vzrušující a srozumitelný dialog napříč časem i kulturními tradicemi a zaujaly již sběratele i kurátory v mnoha zemích Evropy, Asie i Ameriky. Jeho kořeny v německo-české umělecké rodině předurčují pochopení přesahu zeměpisných a kulturních daností, stejně tak potřebu intenzivní komunikace napříč jazyky, kulturami a plynoucím časem. „Své náročné kresebné dílo neuzavírá do sebe, ale otevírá ho k otevřenému dialogu s jinými tvůrci, se kterými ho pojí ideové i formální souvislosti,” vysvětluje kurátor Martin Dostál a dodává: „Za hlavní výrazový prostředek si zvolil figurální kresbu, která svou expresí a exaltovaností nezapře výrazné odkazy, parafráze a citace pozdněgotického umění německé a vlámské provenience, včetně Hieronyma Bosche či Pietera Bruegela.“  O důležitosti dialogu pro Zlamalovo dílo i o schopnosti vést jej v mnoha rovinách svědčí i několik vystavených děl, jejichž součástí jsou plastiky Richarda Štipla, česko-kanadského sochaře. Oba autoři, pocházející mimochodem z moravského Šternberka, se spojili během jedné etapy v kongeniální tvůrčí tandem, vytvářející emocionálně silná a znepokojivá díla, která si získala ohlas doma i ve světě.

V dalších plánech Josefa Zlamala nalezneme odkazy ke komiksu, k německému expresionismu či k němému filmu a filmu noir, nechybí ani vztah k postmoderním vyprávěním a uměleckým strategiím od 90. let minulého století po současnost. Autor pracuje i s inspiracemi literárními a dramatickými, jmenujme Friedricha Dürrenmatta (odtud i název výstavy v Galerii Černá labuť), Thomase Bernharda nebo Karla Čapka. V posledním období se do popředí dostává i barva i optimističtější témata.

Expozice je přístupná od 29. ledna do 12. března 2020. Prohlídky jsou možné ve všední dny od 10 do 17 hodin a o víkendech od 14 do 18 hodin.  Galerie Černá labuť se nachází v osmém patře budovy Na Poříčí 25. Více informací na www.cernalabut.cz.

Josef Zlamal studoval translatologii na Karlově univerzitě v Praze a dva roky na výtvarné akademii v Brémách. Výrazně na sebe upozornil na výstavě Art from the Heart 2015 v Šanghaji, kde získal řadu užitečných kontaktů. Na veletrhu Drawing Now Paris 2018 byly jeho práce vyhlášeny objevem roku. Za zlomový moment považuje také umístění svého díla přímo mezi obrazy Lucase Cranacha a Hanse Baldunga Griena v Museum der bildenden Künste Leipzig. Se sochařem Richardem Štiplem, vystavovali společně v Paříži, Basileji, Madridu, Mexiko City, Miami nebo Pekingu. Od roku 2016 působí především ve Švýcarsku, odkud se mu daří oslovovat výstavní síně i sběratele v Německu či ve Francii. V současné době spolupracuje a vystavuje také se svojí partnerkou, módní návrhářkou Andreou Vytlačilovou.

Sochař střední generace Richard Štipl po emigraci se svými rodiči do Kanady vystudoval v letech 1987 až 1992 Ontario College of Art v Torontu a v současné době žije trvale v České republice. Jeho precizně provedené sochy a skupiny soch dokáží diváky svým plastickým, lehce hyperrealistickým  světem, stáhnout hlouběji do hlubin vědomí, než by si možná přáli. Ve svých pracech, těžících také z dějin i současnosti umění, upozorňuje Richard Štipl na smysl i relativitu našich biologicky podmíněných životů a hledá východiska pro vyrovnání se se zmatky současné  západní kulturní civilizace.

Kurátor výstavy Martin Dostál.

Art & Event Gallery Černá labuť, ČERNÁ LABUŤ – 8. patro, Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1. Výstava se koná od 28. 1. 2020 do 12. 3. 2020. 

You may also like...