Marek Florian, výstava obrazů Světlo ze světla

Marek Florian cestuje po celém světě a svými fotografiemi vzdává hold posvátnému, které je stále ještě přítomno v gotických a secesních katedrálách. Pozoruhodné je, že si Marek Florian pro své hluboce spirituální téma vybral právě technický obraz, jímž je fotografie. Autor není na lovu duchů a jiných parapsy­chologických jevů, což je slavná kapitola dějin fotografie.

Většina fotografií je vrstvena přímo ve fotoaparátu. Propojení snímků je matematickou sekvencí na podobném principu jako aleatorní hudba. Alea je latinským názvem pro hru v kostky, pro herní princip, který vyvažuje riziko a zisk. Princip alea nevylučuje náhodu, naopak, ta je jasnou motivací. S aleatorikou experimentovali hudebníci již od padesátých let. S principem náhodného uspořádání tónů pracovali například John Cage nebo Pierre Boulez. Nejedná se ovšem o naprostou náhodu, podmínky náhodných jevů jsou vždy pevně definovány. Právě tak je tomu s metodou práce Marka Floriana. Rušivé prvky z výsledné fotografie lze odstranit, i v tomto případě fotografie podléhá estetizaci.

Marek Florian se narodil v československém Jeseníku v roce 1960, od roku 1981 žije v cizině. Přes Řecko, odkud pocházejí jeho první vrstvené fotografie, se do­stal do Kanady, kde se také živil jako varhaník v kostele. Každou volnou chvíli věnuje cestám po světě. Jako kdyby mu Nový svět duchovně nestačil, zajíždí na významná místa v Evropě, ale I do Indie, Nepálu, Vietnamu, na posvátná místa, kde může studovat boží přítomnost na zemi.

“Světlo nekonečné a nepochopitelné … jedno světlo … prosté, nesložené, nadčasové, věčné … zdroj života.”  Sv. Simeon

Výstava probíhá v galerii Nová Síň, Voršilská 139/3 110 00 Praha 1  
od 7. 8. 2019 – do 1. 9. 2019

Foto: Livio Zanotto

You may also like...