Muzejní sbírku Národního zemědělského muzea letos obohatí soubor fotografií z JZD Slušovice

Národní zemědělské muzeum v roce 2019 obohatilo svoji sbírku o několik význačných i zajímavých akvizic. Mezi ně bezesporu patří soubor fotografií Jana Regala, které vytvářel na zakázku pro družstvo Slušovice. Fotografie zachycují činnost družstva v letech 1978–1989 v oblasti zemědělské a potravinářské výroby, ale také v odvětví mikroelektroniky a aplikované kybernetiky či zemědělské chemie. Muzeum též získalo několik plakátů a kalendářů, které prezentovaly družstvo Slušovice na domácích a zahraničních výstavách.

K výjimečným akvizicím patří i kolekce 17 kreseb a grafických listů se zemědělskou tematikou vytvořených kolem roku 1956 malířem Miroslavem Novým. Český malíř a grafik Miroslav Nový byl žákem Uměleckoprůmyslové školy v Praze, kde v letech 1932–1935 studoval u profesorů Zdeňka Kratochvíla (1883–1961) a Karla Špillara (1871–1939). Jeho soubor kreseb a grafických listů se zemědělskou tematikou se vyznačuje mimořádným smyslem pro detail a snahou o co nejvěrnější zobrazení zemědělské techniky: v tomto směru jsou obzvláště zdařilé tři studie pásového traktoru ČKD HTL.

Lidová tvořivost a zručnost se naopak odrážejí v prototypu strojku na nudle nebo v dřevěném medometu. Prototyp strojku na nudle tak trochu připomíná zmenšenou řezačku na slámu a autor návrhu měl v plánu vyrábět tento typ strojků sériově, ale po únoru 1948 již bohužel neměl příležitost. Strojek tak byl používán pouze v rodině výrobce. Dřevěný medomet si v roce 1933 vyrobil sám včelař z Rakovníka, který si vedl i pečlivé záznamy o včelstvu, počasí a svých výdajích, které muzeu rovněž věnoval. „Vážíme si všech nabídek, které dostáváme. V současné době jsme pro účely vědeckého projektu Kulinární dědictví vyhlásili sbírku starých, rodinných a lokálních receptů a pro chystanou výstavu na téma gastronomie shromažďujeme také dobové nádobí a vybavení kuchyně. Pokud nám někdo takovéto předměty může věnovat či zapůjčit, budeme velice rádi,“ říká náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Pavel Douša.

Do oblasti myslivosti zase patří významný přírůstek dokladující dříve užívanou metodu lovu, mechanický výr s podložkou a mechanismem umožňujícím pohyb výra. Jedná se o způsob lovu na výrovku za použití živého výra nebo jeho napodobeniny. Sloužil jako velmi účinný prostředek pro hubení pernatých predátorů, především dravců a vran. Jde o funkční zařízení, které již není možné vidět v provozu, protože podle zákona o myslivosti je již tento způsob lovu zakázaný.

Zoologická podsbírka byla v roce 2019 mimo jiné obohacena o kompletní lebky plně dospělých srnců obecných (Capreolus capreolus), typických zástupců druhu, včetně kompletního chrupu se silným parožím pravidelného šesteráka na dřevěných štítcích ve formě oválného výřezu kmene se zachovanou kůrou. Ze zoologického hlediska se jedná o cenný studijní materiál.

You may also like...