Vyhlášení výsledků soutěže Farma roku 2019 se blíží

Závěr letošního roku bude jako tradičně ve znamení slavnostního vyhlášení výsledků soutěže Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) Farma roku. Příznivci selského stavu se již po osmnácté sjedou do metropole, aby se dozvěděli, jaké rodinné farmy oslovily odbornou porotu v roce 2019 a která z nich je ta vítězná. Stane se tak ve středu 18. prosince v 16.00 hodin v pražském Divadle ABC.

Také v průběhu letošního komponovaného večera bude široké zemědělské a nezemědělské veřejnosti prostřednictvím videoklipů představeno a poté vyhlášeno pět nominovaných farem, které byly hodnoceny odbornou komisí dle pěti kritérií, a to celkového vzhledu farmy, organizace práce, ekonomických výsledků, zamýšleného rozvoje a zapojení rodiny do chodu farmy. Čeká je zajímavá finanční odměna v hodnotě celkem 200.000 Kč.  

Soutěž rodinných farem z různých koutů republiky, s různorodou charakteristikou, strukturou či velikostí hospodářství, které prezentují svůj podnikatelský záměr, si za osmnáct let svého trvání získala neuvěřitelnou oblibu. Přináší skutečné příběhy lidí, kteří dokázali téměř nemožné – za nerovných startovních podmínek začít soukromě hospodařit a ze socialistickou péčí zdevastovaných statků vybudovat prosperující farmy. Farmy, které oživily venkov, nabízejí řadu pracovních příležitostí, produkují kvalitní potraviny a pečují o krajinu. Dokládají, že kde je vůle, je i cesta. I díky nim se podařilo změnit pohled části veřejnosti na sedláky a vrátit rodinným farmám, jakožto nezastupitelné součásti českého zemědělství, vážnost. Budou takové i letošní farmy? Nechme se překvapit!   

V rámci letošní Farmy roku budou vyhlášeny i výsledky druhého ročníku programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina, jehož smyslem je poukázat na to, jak sedláci na rodinných farmách přemýšlejí o konceptu svého hospodaření a přes nelehké byrokratické překážky či nedostatek času neváhají realizovat na svých farmách a v jejich okolí pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou a dělat mnoho dalších opatření prospěšných pro krajinu, životní prostředí a celou společnost.

Výsledky soutěže Farma roku 2019 i programu Pestrá krajina budou zveřejněny ve středu 18. prosince kolem 20. hodiny.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...