Nakladatelství Academia vydává ojedinělou publikaci Klíč ke květeně České republiky

Ojedinělá a dlouho očekávaná publikace Klíč ke květeně České republiky, která vyšla ve druhém, aktualizovaném a zcela přepracovaném vydání v Nakladatelství Academia, se ve středu 2. října 2019 dočká slavnostního uvedení.

Česká republika se tak stává jednou z méně než 10 zemí světa, která podobnou moderní určovací příručkou do terénu disponuje. Hlavním editorem díla je Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., z Botanického ústavu Akademie věd České republiky.

O knize:

Česká květena je díky své poloze uprostřed Evropy velmi bohatá a různorodá. V době ledové ji obohatily rostliny chladného severu, později teplomilné rostliny z jižní Evropy a stále ji ovlivňuje blízkost dvou velkých evropských pohoří, Alp a Karpat. Mnohé další rostliny se k nám dostaly vlivem člověka jak záměrně, tak jako nežádoucí zavlečenci. Všechny tyto rostliny, celkem více než 3 700 druhů a poddruhů, jsou popsány s využitím nejnovějších poznatků ze systematiky i terénní botaniky v novém, zcela přepracovaném Klíči ke květeně České republiky (první vydání publikace vyšlo v roce 2002). Určování usnadní vynikající perokresby a stručný text s popisy rostlin a údaji o jejich rozšíření, nejčastějších stanovištích a době květu. Klíč je určen všem zájemcům o určování rostlin, zejména botanikům, studentům, učitelům a ochranářům.

You may also like...