Nové album Miroslava Sekery s klavírním dílem Franze Liszta a Bedřicha Smetany

Klavírista Miroslav Sekera vydává u Supraphonu album sestavené ze skladeb Franze Liszta a Bedřicha Smetany. „K nahrání alba mě vedly dva důvody. V Lisztových skladbách jsem především chtěl vyzdvihnout muzikálnost  a poetičnost, nikoliv prvoplánovou demonstraci klavíristovy techniky, a Bedřich Smetana je pro mě zjevení našeho romantismu. Jeho klavírní skladby nejsou oproti dílům Franze Liszta tak známé, a  přitom jde v mnoha případech o skutečné klavírní skvosty 19. století. Rád bych dokázal, že Bedřich Smetana byl komponista srovnatelný s Franzem Lisztem a že jeho hudba patří na světová pódia,“ uvedl Miroslav Sekera.

Spojení Smetany a Liszta není nijak překvapivé: oba byli vynikající pianisté a klavír sehrál důležitou roli zejména v prvních desetiletích jejich životní a umělecké dráhy. Liszt byl Smetanovi velkým vzorem, což dokládá i poznámka v jeho deníku: „S pomocí a milostí Boží budu jednou v technice Lisztem a v komponování Mozartem.“  Jejich korespondence a několikeré osobní setkání později vyústilo v přátelství. Zatímco Lisztovo klavírní dílo se těší velké pozornosti, klavírní Smetana si stále hledá cestu do širšího povědomí. Již první cyklus charakteristických skladeb Bagatelles et Impromptus (1844) dvacetiletého Smetany obsahuje rysy typické pro celou jeho klavírní tvorbu. Pětiletý pobyt ve švédském Göteborgu i setkání s Lisztem posílily Smetanovo směřování k programní hudbě. To se promítlo i v několika virtuózních klavírních skladbách z té doby, včetně klavírní básně Macbeth a etudy Na břehu mořském. Sekerova interpretace dává v plnosti zaznít Smetanově genialitě i jedinečnosti, kterou tak dobře známe z jeho symfonických básní a teprve ji objevujeme i v díle klavírním.

Album vychází 22. května 2020 na značce Supraphon ve spolupráci s 4ART Agency a za finančního přispění paní Dany Langerové a města Benátky nad Jizerou.

Miroslav Sekera je výjimečným sólistou i zkušeným a vyhledávaným komorním hráčem (pravidelně spolupracuje s houslistou Josefem Špačkem či s hornistou Radkem Baborákem ad.). Hře na klavír se věnuje od tří let, kdy jeho nevšední talent objevila vynikající pedagožka profesorka Zdena Janžurová. Současně s klavírem započal studium hry na housle. Díky umění hry na klavír a současně na housle byl vybrán do role malého Mozarta v oskarovém filmu Amadeus režiséra Miloše Formana.

Album: https://lnk.to/SekeraSmetanaLiszt

Foto: Supraphon a Vojtěch Havlík

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...