Nové vydání Kytice s ilustracemi Míly Fürstové

Představujeme vám snad nejznámější českou sbírku balad 19. století tak, jak ji ještě neznáte – jako výjimečné umělecké dílo, v němž se snoubí nadčasovost a poetika Erbenových veršů plných mystiky a tajemna s křehkými a citlivými ilustracemi současné české malířky a grafičky Míly Fürstové.

Kytice oslovuje čtenáře již neuvěřitelných 150 let. Verše plné tajemna, mystiky a poučení jdou až do hloubky české duše. Jejich aktuálnost skvěle vyniká právě v nejnovějším vydání básnické sbírky, kde se výtvarnici Míle Fürstové podařilo dokonale napojit na myšlenkový proud autora a jemnou poetikou a propracovanými detaily svých ilustrací podtrhnout vyznění jeho balad.

V tomto díle se dva umělecké proudy stávají jedním – jedinou překrásnou Kyticí. „Jen o málokteré knize na světě můžeme říct, že i po 150 letech dokáže chytit za srdce. Přesně to je však případ Kytice – po století a půl stále voní a její květy nikdy neopadají. Erbenova básnická imaginace, virtuozita slova a až hororová atmosféra jeho balad inspirovaly mnohé umělce, například Mikoláše Alše či Jana Zrzavého a v neposlední řadě i výtvarnici Mílu Fürstovou, která speciálně pro toto vydání vytvořila osm velkoformátových leptů. Hlubokým vcítěním se do tajuplné symboliky jednotlivých balad vdechla tomuto dílu život a dodala mu neočekávanou plastičnost.

Nyní již Kytici nemusíte jen číst, můžete do ní vstoupit. Nechte se vtáhnout do poetického světa Karla Jaromíra Erbena a sestupte do nitra země v básni Poklad, ponořte se do hlubin jezera v baladě Vodník či upřeďte zlatou nit ve Zlatém kolovratu. Příběhy z hlubin věku vycházejí přímo z mytologické duše českého národa, která přes všechny technologie moderní současné doby stále spí pod povrchem a rozechvěje vaši představivost v důvěrně známých tónech.” Jana Kubínová, odpovědná redaktorka knihy.

Karel Jaromír Erben (1811–1870) patřil k významným osobnostem českého národního obrození. Byl historik, jazykovědec, spisovatel, překladatel a folklorista. Z významných společenských funkcí zmiňme např. jeho členství v jazykové komisi při Matici české (1846), pozici asistenta při Muzeu (dnešní Národní muzeum) (1847) nebo členství v Královské české společnosti nauk (1849). Od roku 1851 působil jako archivář města Prahy. V padesátých letech sestavil známou edici historických dokumentů Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (1855) či se podílel na vzniku časopisu Obzor. Dnešnímu čtenáři je Erben znám především jako básník a sběratel folkloru. Jeho stěžejním dílem byla sbírka Písně národní v Čechách, rozšířená v šedesátých letech. Roku 1853 poprvé vyšla Kytice z pověstí národních, jeho jediná autorská sbírka baladických básní. V šedesátých letech vznikly výbory pohádek a pověstí Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních a Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských. Známé jsou Erbenovy překlady Nestorova letopisu ruského (1867) a Dvou zpěvů staroruských (1869).

Míla Fürstová (*1975) je česká grafička a malířka, jedna z našich nejúspěšnějších výtvarnic současnosti. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a obor výtvarná výchova a angličtina na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve Velké Británii absolvovala University of Gloucestershire v Cheltenhamu, poté získala magisterský titul na Royal College of Art v Londýně. S manželem a dvěma dětmi žije dlouhodobě ve Velké Británii.

Za posledních deset let své umění představila na dvaceti samostatných výstavách v České republice, USA, Anglii, Francii a dalších zemích. Během této doby získala celou řadu prestižních ocenění. V roce 2009 se stala nejmladší členkou Royal West of  England Academy v Bristolu. V letech 2012 až 2014 spolupracovala s kapelou Coldplay na jejich albu Ghost Stories.

Před rokem vyšla v nakladatelství Universum výpravná monografie Všechny mé řeky, věnovaná právě tvorbě Míly Fürstové a popisující její životní cestu na umělecké výsluní. Její zajímavý příběh zpracoval v celovečerním dokumentu Křídla pro Coldplay režisér Peter Hirjak.

Karel Jaromír Erben, Míla Fürstová: Kytice, předmluva a odborná spolupráce Mgr. Iva Krejčová, Ph.D., vydává Odeon, 168 stran, doporučená cena 599 Kč.

Luxusní edice knihy: 100 ks výtisků s vloženým grafickým listem s motivem z balady Vodník a 100 ks výtisků s vloženým grafickým listem z balady Poklad, signovanými přímo Mílou Fürstovou – cena 1999 Kč.

You may also like...