Objem investic v sektoru komerčních realit za rok 2023 je 1,2 mld. eur, tahounem je retail

Savills zaznamenala 40 transakcí uzavřených v roce 2023 v sektoru komerčních nemovitostí s celkovým objemem investic 1,2 miliardy eur. Objem investic byl v roce 2023 v porovnání s rokem 2022 o 32 % nižší. Tahounem realitních investic v roce 2023 byl maloobchodní sektor, který tvořil 43 % z celkového objemu investic. Oporou českého investičního trhu jsou bezesporu domácí investoři. Nejenom, že jsou nejaktivnější a uzavřeli 29 transakcí, ale tvoří také největší (80%) podíl na objemu investic v letošním roce. 31 % investičních transakcí v roce 2023 se uskutečnilo v Praze.

V roce 2023 zaznamenal maloobchodní sektor 13 transakcí o celkovém objemu 512 milionů eur, kancelářský sektor 11 transakcí o celkovém objemu 344 milionů eur a průmyslový sektor 5 transakcí o celkovém objemu 132 milionů eur. Zbývajících 11 transakcí se týkalo rezidenčního, hotelového a víceúčelového sektoru.

TOP 5 retailových transakcí dle objemu v roce 2023:

  • TREI Portfolio
  • Palác Pardubice
  • Prodej zbývajícího 25% podílu OC Arkády Pankrác společností ECE společnosti G City Europe [pozn. Savills: neplést se 100% prodejem Arkád společnosti Trigea, který byl podepsaný ke konci roku, nicméně closing je až v lednu].
  • Retail Park Trutnov
  • Albert Česká Lípa 

Proč maloobchod dominuje investičnímu objemu?

„Dominance maloobchodního sektoru v letošním objemu transakcí je zajímavou změnou v porovnání s minulými lety. Když se zamyslíme nad tím, co za touto změnou mohlo stát, tak pozorujeme několik faktorů. Asi nejvýznamnějším je fakt, že již před pandemií maloobchodní aktiva zaznamenala pokles cen. To znamená, že při stávající tržní situaci se zdá, že ceny retailových nemovitostí se v porovnání s ostatními sektory více blížili jejich tržní hodnotě, což investorům umožnilo dosáhnout výnosů v souladu s převládajícím sentimentem,“ říká Fraser Watson, Head of Investment v Savills CZ & SK a dále dodává:

„Dalším faktorem, který přispívá k atraktivitě maloobchodu, je skutečnost, že tržby v kamenných obchodech se po pandemii opět výrazně zvýšily. To dokazuje, že maloobchodní aktiva před sebou mají světlou a stabilní budoucnost a že jsou schopna čelit konkurenci ze strany e-commerce. Posledním důvodem je, že ve většině měst v celé zemi nedojde k dalšímu výraznému developmentu nákupních center. To umožňuje investorům předvídat a hodnotit dlouhodobější perspektivu z hlediska konkurence, což poskytuje větší stabilitu a jistotu. Očekáváme, že maloobchod jako třída aktiv bude pro investory atraktivní i v roce 2024.“ 

Investice do retail parků

„V roce 2023 vzrostl objem investic do retail parků zhruba dvakrát oproti předchozímu roku, ale v rámci celkového objemu měly retail parky cca 8% podíl. Nejsilnější rok pro retail parky byl rok 2021, kdy se v období zasaženém pandemií těšily vysokému zájmu investorů díky své odolnosti vůči negativním tržním vlivům a jejich podíl na celkovém objemu byl 45 %,“ říká Vojtěch Wolf, Senior Investment Analyst v Savills.

TOP 3 země původu investorů z hlediska objemu investic v roce 2023 byly:

  1. Česká republika
  2. Izrael  
  3. Francie

Ve 4. čtvrtletí 2023 byly výnosy ve všech sektorech stabilní, v maloobchodním sektoru 6,50 %, průmyslovém 5,25 % a kancelářském 5,25 %.

Výhled na rok 2024

V roce 2024 očekáváme pokles inflace směrem k plánované dvouprocentní úrovni. Pokles inflace následně povede k dalšímu snížení základní sazby ČNB, které lze očekávat i ze strany ECB. V první polovině roku 2024 můžeme očekávat mírné oživení ekonomiky s pozitivním vlivem na investiční aktivitu v oblasti nemovitostí.

You may also like...