Ocenění pro akademický rusko-český slovník online

Rusko-česká elektronická slovníková databáze, která je zdarma online přístupná na webových stránkách Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. (http://slovnik.slu.cas.cz/), obsadila v soutěži Slovník roku, pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů, druhé místo a zároveň získala cenu poroty v kategorii slovník.

Rusko-česká elektronická slovníková databáze představuje pokračování dlouholeté slovníkářské tradice na půdě Akademie věd. Spojuje tak v sobě tradiční přístup ke zpracování slovníkových hesel s pokročilými možnostmi virtuálního prostředí. Databáze obsahuje více než 74 000 hesel, na nichž nevelký autorský kolektiv pod vedením PhDr. Ivety Krejčířové pracoval více než deset let. Rozsáhlý elektronický slovník byl postupně zpřístupňován již od roku 2014, dokončen pak byl v minulém roce. Od konce roku 2018 je uživatelům k dispozici i verze pro mobilní telefony. Vedoucí autorského týmu PhDr. Iveta Krejčířová k tomu dodává: „Náš slovník již navštívili uživatelé z 50 zemí všech kontinentů. Řada z nich nám píše pěkné děkovné emaily.“

Co bude dál?

Kolektiv lexikografů Slovanského ústavu AV ČR nyní připravuje za podpory Strategie AV21 zpřístupnění unikátního pětisvazkového Velkého česko-ruského slovníku, který vznikal od 70. do počátku 90. let minulého století, ale nebyl dosud vydán. Slovníkový materiál byl postupně digitalizován a v současné době jsou zpracovávána hesla nedokončeného pátého dílu.

You may also like...